Informacje

fotowoltaika01 1Miasto Radzyń Podlaski otrzymało wyróżnienie w konkursie „Gmina na 6” organizowanym przez „Kurier Lubelski” w partnerstwie z Samorządem Województwa Lubelskiego. Jurorzy konkursu docenili nasze miasto za realizację projektu „Słoneczna alternatywa dla Radzynia Podlaskiego”. W tegorocznej edycji Kapituła brała pod uwagę sprawność samorządów w wykorzystaniu środków europejskich.

Palac korpus głównyZarząd Wojewodztwa Lubelskiego wpisał rewitalizację radzyńskiego zespołu pałacowo-parkowego i centrum Radzynia na listę przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla strategii rozwoju województwa lubelskiego.

PUK budynekW dniu 26 lipca 2019r. na wniosek Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim odwołała Sławomira Sałatę z zajmowanego stanowiska ze skutkiem natychmiastowym. Powodem odwołania ze stanowiska Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych jest złamanie przez Sławomira Sałatę warunków umowy menadżerskiej zawartej 26 września 2017 roku.

kaplica cmentarzWidać już postępy w remoncie kaplicy pw. św. Anny. Obudowane zostały schody, odnowiona jest część północnej elewacji. Trwa oczyszczanie pozostałych ścian. Będziemy mogli to widzieć podczas odpustu św. Anny, który - jak co roku - zgromadzi nie tylko mieszkańców Radzynia i ziemi radzyńskiej, ale i wiele osób związanych z Radzyniem więzami rodzinnymi, a dziś rozproszonych po Polsce.

dsc 0018Burmistrz Jerzy Rębek w swoim gabinecie przyjął niecodziennych gości. Byli to Państwo Krystyna i Edward Pepłowscy z rodziną, którzy w tym roku świętują 65 lat pożycia małżeńskiego.

BO 2020Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski przypomina o możliwości składania projektów do Radzyńskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Termin składania wniosków do 31 lipca 2019 r.

odznakaOd początku lipca osoby odwiedzające miasto mają możliwość zdobycia Radzyńskiej Odznaki Turystycznej. Wystarczy przejść Miejski Szlak Turystyczny opisany w przewodniku Roberta Mazurka pt. „Spacerkiem po Radzyniu Podlaskim” i uzyskać potwierdzenie zwiedzania trzech obiektów – pałacu Potockich, oranżerii i kościoła Świętej Trójcy.

przewodnikW radzyńskich księgarniach pojawił się przewodnik turystyczny Roberta Mazurka pt. „Spacerkiem po Radzyniu Podlaskim”. Zawiera on propozycję konkretnej trasy zwiedzania naszego miasta, która otrzymała nazwę Miejskiego Szlaku Turystycznego.