Gospodarka odpadami

szambaUrząd Miasta Radzyń Podlaski przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości.

bioMiasto Radzyń Podlaski informuje, że od 1 kwietnia 2023 r. odpady biodegradowalne odbierane są w następujący sposób:

InfoMiasto Radzyń Podlaski informuje, że od 1 kwietnia 2023 r. stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od mieszkańców miasta Radzyń Podlaski ulegną zmianie.

InfoBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2, 1, ust. 5a, 5aa i 5ab ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 t. j.), art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 t. j.) przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych i aktywnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

InfoMiasto Radzyń Podlaski przypomina, że od 1 kwietnia 2023 r. stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od mieszkańców miasta Radzyń Podlaski uległy zmianie.

InfoMiasto Radzyń Podlaski publikuje poniżej najważniejsze informacje w sprawie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kockiej w Radzyniu Podlaskim. Przeczytaj uważnie.