Informacje

ipn 01Delegacja Lubelskiego Oddziału IPN 22 kwietnia przebywała w Radzyniu z wizytą studyjną. Celem wizyty było poznanie stanu i potencjału obiektu, w którym powołana została Izba Pamięci Warszawska 5a oraz zakreślenie zakresu i form współpracy między Miastem Radzyń i Radzyńskim Ośrodkiem Kultury a Instytutem Pamięci Narodowej. W skład delegacji weszli Dyrektor IPN Oddział w Lublinie dr Robert Derewenda, Naczelnik Biura Edukacji Historycznej Magdalena Śladecka oraz Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych dr Edward Gigilewicz.

Piotrowicz mPodczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 8 kwietnia, dyrektor ZGL Tomasz Piotrowicz złożył szczegółowe wyjaśnienia w przedmiocie wykonania wyroków sądów dotyczących przywrócenia posiadania lokali przy ul. Koszary 8 i 19. Cała informacja poniżej.

sesja 8.04 mPodczas ostatniej sesji Rady Miasta (8 kwietnia) Burmistrz Jerzy Rębek przedstawił informacje związane z pobytem gości z Ukrainy w naszym mieście, szczególnie organizowanym przez Miasto. Dziękował osobom, stowarzyszeniom, instytucjom zaangażowanym w pomoc uchodźcom. Przekazywał również informacje o pobycie gości z Ukrainy w Radzyniu.

wicie146Uczniowie oraz pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, rodzice uczniów „Jedynki”, przyjaciele Szkoły niejednokrotnie okazywali wsparcie dla podejmowanych działań na rzecz dzieci chorych, potrzebujących pomocy. Tak było i 8.04.2022 r. Społeczność szkoły podkreśla działalność Hospicjum. Od lat nawiązuje do tradycji ludowej z piosenką, wierszem i wiosenną narracją. Jak zawsze z wyjątkową poetką, Marianną Bocian.

polnaMiasto ogłosiło przetarg na budowę ulicy Polnej w Radzyniu Podlaskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wisznicką (droga krajowa nr 63) do granicy miasta, wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego.

rynek rew małyWznowione zostały prace na ul. Rynek. Przerwa w realizacji inwestycji spowodowana była tym, że podwykonawca wypowiedział umowę głównemu wykonawcy – firmie Sorted Sp. z o.o. z Piaseczna, która wygrała przetarg na wykonanie II części projektu „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim”, obejmującej rewitalizację Rynku. Odtąd prace wykonuje firma Sorted.

rondo skarbowkaPrzetarg na przebudowę skrzyżowania ul. Lubelskiej z ul. Sitkowskiego, w tym budowę ronda, został unieważniony. Na ogłoszenie o przetargu wpłynęła tylko jedna oferta, która znacznie przewyższała kwotę przeznaczoną na ten cel przez Miasto.

pałac remont małyNa nadzwyczajnej sesji Rady Miasta (28.03) radni podjęli uchwałę o wniesieniu poprawki do uchwały budżetowej. Jest ona związana ze zmianą zakresu realizacji inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim”, a wynika z przeniesienia na rok 2022 zadań niezrealizowanych w roku poprzednim (2021).

toaletaRozpoczęły się prace związane z budową toalety miejskiej. Obiekt stanie na terenie Radzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ścieżce rowerowej u wylotu na ulicę Jana Pawła II. Miejsce to położone jest blisko centrum, nieopodal Pałacu Potockich, gdzie znajduje się Punkt Informacji Turystycznej, widoczne z nieodległego przystanku autobusowego, będzie więc służyło nie tylko mieszkańcom, ale turystom i podróżnym.

ukraina zbiórka2mNa sesji nadzwyczajnej 28 marca Radni przyjęli uchwałę wyrażającą wolę udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przyjęcie uchwały daje możliwość utworzenia specjalnego konta, na które będzie można zbierać środki na ten cel od instytucji i osób prywatnych. Jak poinformował burmistrz Jerzy Rębek, dotychczasowe środki na pomoc pochodzą z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w budżecie Miasta.

DODATEK OSLONOWYMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, od dnia 28 marca 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r. będzie wypłacał dodatek osłonowy.

lecykW efekcie donosu „anonimowych mieszkańców” w sprawie kompostowania trawy na miejskiej działce każdy mieszkaniec Radzynia może płacić więcej ponad 7 zł miesięcznie za odbiór odpadów. Wskutek interwencji posłanki Joanny Muchy (Ruch Szymona Hołowni Polska 2050) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nakazał Miastu wstrzymanie tego procesu. Burmistrz zapowiedział, że Miasto odwoła się od decyzji. Ten sposób zagospodarowania odpadów zielonych dawał ogromne oszczędności i mógł zapobiec drastycznej podwyżce cen za odpady.

godlo i flaga polskiMiasto Radzyń Podlaski realizuje zadanie własne w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego potrzebującym (dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego) w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

przedszkoleW związku z atakami na Dyrekcję i Panie przedszkolanki z Grupy V „Słoneczka”, jakie nastąpiły po otwarciu wystawy pt. „Warszawska 5a oczami dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 1” głos zabrali Rodzice dzieci uczestniczących w tym wydarzeniu. „Informujemy, iż nie mamy zastrzeżeń do inicjatywy, jaka została podjęta” – czytamy w oświadczeniu.

burmistrz sesja małyPodczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 25 lutego, burmistrz Jerzy Rębek informował o stanie przygotowań do realizacji planowanych inwestycji drogowych, które mają być sfinansowane z dotacji pozyskanych w ramach I i II edycji Polskiego Ładu. Mówił również o przewidywanych utrudnieniach w ruchu na terenie Radzynia podczas remontów.