Informacje

logo LGD ZapiecekZgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lokalna Grupa Działania "Zapiecek" zobowiązana jest do końca 2022 roku przeprowadzić ewaluację realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W ramach ewaluacji realizowany jest szereg badań społecznych dotyczących wszystkich aspektów działania LGD.

sieromska renata 2Burmistrz Jerzy Rębek 8 lipca wręczył Renacie Sieromskiej akt mianowania na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Radzyniu. Nowa dyrektor będzie pełniła obowiązki od 1 września. Konkurs na to stanowisko został rozstrzygnięty 23 maja. Renata Sieromska była jedyną kandydatką, która przystąpiła do konkursu. Zastąpi Bożenę Płatek, która kierowała Szkołą Podstawową od 1 lipca 2018 r., a w latach 1999-2019 pełniła funcję dyrektora Gimnazjum nr 1. 

sp2W Szkole Podstawowej nr 1 do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 64 uczniów. Średni wynik egzaminu z języka polskiego wyniósł 61%, z matematyki - 53%, z języka angielskiego - 69%.
W Szkole Podstawowej nr 2 do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 135 uczniów, średni wynik z języka polskiego wyniósł 67%, z matematyki - 58%, z języka angielskiego - 63%.

pec2- Rosnące ceny miału węglowego przełożą się na koszty ogrzewania mieszkań – przewiduje Prezes PEC Jerzy Woźniak. - W sezonie grzewczym musi nastąpić wzrost cen dla odbiorców, bo przedsiębiorstwa nie mogą tracić, kupując drogi węgiel, a sprzedając ciepło po starej taryfie. Cena miału węglowego wzrosła z 350 do 1600 - a nawet 1800 zł za tonę (bez transportu).

rondo szczatki 2mPodczas prac ziemnych przy budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Sitkowskiego, Jana Pawła II i Lubelskiej w poniedziałek 4 lipca pracownik PUK – operator koparki natknął się na ludzkie szczątki. Na miejsce została wezwana Policja, która pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Radzyńskiej zabezpieczyła szczątki celem przeprowadzenia kolejnych badań. Na polecenie prokuratora zostały przewiezione do Instytutu Medycyny Sądowej w Lublinie.

zlote gody 134Złote Gody obchodziło w niedzielę 3 lipca 9 par, które zawarły związek małżeński w 1971 roku. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. sprawowaną w intencji Jubilatów w kościele pw. Świętej Trójcy. Eucharystię koncelebrowali proboszcz parafii - ks. kan. Krzysztof Pawelec oraz ks. Mirosław Niewęgłowski – syn jednej z par Jubilatów.

herb13 sierpnia 2021 r. Miasto Radzyń Podlaski złożyło dwa wnioski o dofinansowanie inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dotyczące: 1) przebudowy sieci wodno - kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w ulicach Warszawska, Chomiczewskiego i Wyszyńskiego – wartość szacunkowa inwestycji na kwotę 8,7 mln zł, wnioskowane dofinansowanie 8 mln zł, oraz 2) przebudowy sieci wodno - kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów – wartość szacunkowa inwestycji na kwotę 2 631 500,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 2,5 mln zł.

mur pał2Podczas czerwcowej sesji Rady Miasta burmistrz Jerzy Rębek podjął temat stanu prac i problemów związanych z rewitalizacją Pałacu Potockich. Podjął przy tym dwa tematy – dodatkowych prac przy murze oporowym i kwestii rewaloryzacji kwot przyjętych w przetargu na remont obiektu, w związku z wysoką inflacją i wzrostem cen m.in. na materiały budowlane.

kino senioraPrzedpremierowym pokazem filmu NOTRE - DAME PŁONIE Kino Oranżeria 29 czerwca zainaugurowało działalność Filmowego Klubu Seniora. Radzyńscy widzowie mieli okazję 1,5 miesiąca przed polską premierą obejrzeć poruszającą produkcję jednego z największych reżyserów współczesnego kina Jean-Jacquesa Annaud, twórcy filmów „IMIĘ RÓŻY”, „KOCHANEK”, „WALKA O OGIEŃ”. Elżbieta Jaskulska zapowiedziała kolejne interesujące projekcje.

bomba rondoNa terenie budowy ronda przy Urzędzie Skarbowym 30. czerwca podczas prac ziemnych pracownicy natknęli się na niewybuch z czasów II wojny światowej. Wezwana Policja przejęła i zabezpieczyła teren. Ewakuowani zostali zarówno pracownicy PUK jak i pobliskiego US. Wezwani zostali saperzy, którzy przebadali teren i znaleźli drugi pocisk. Następnie zabrali pociski, by je zneutralizować. Około godz. 19 terenrobót  został przekazany kierownikowi budowy.

p1010459Zgodnie z zapowiedzią tuż po zakończeniu roku szkolnego rozpoczęła się budowa ronda u zbiegu ulic Sitkowskiego, Jana Pawła II i Lubelskiej (obok Urzędu Skarbowego). 27 czerwca ekipa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych weszła na teren budowy. Skrzyżowanie jest zamknięte.

absolutorium mPodczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 29 czerwca, radni udzielili wotum zaufania i absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzyń Podlaski Jerzemu Rębkowi za wykonanie budżetu za rok 2021. Pozytywne opinie o wykonaniu budżetu zostały wydane przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie i Komisję Rewizyjną Rady Miasta Radzyń Podlaski. RIO wydała również pozytywną opinię w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzyń Podlaski o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzyń Podlaski.

burmistrz absol małyMimo prowadzenia wielu kosztownych inwestycji i trudności związanych z pandemią covida, Miastu udało się zakończyć rok 2021 z nadwyżką budżetową w wysokości ponad 3 mln zł. Dług Miasta w latach 2015-2021 zmniejszył się o ponad 3 mln zł. - Miasto jest w dobrej kondycji finansowej - podsumował Burmistrz Jerzy Rębek. Szczegóły poniżej.

sesja absol2 mPodczas abolutoryjnej sesji Rady Miasta (29.06) burmistrz Radzynia Jerzy Rębek przedstawił listę inwestycji wykonanych w roku 2021. Wśród ubiegłorocznych inwestycji były takie jak: modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie miasta Radzyń, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzyniu Podlaskim, zawarcie 3 umów na wykonanie zadania Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo - parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim.

p1010413Właśnie trwają nasadzenia drzew na rewitalizowanym Rynku. - Jest to 18 lip, każda o wysokości powyżej 6 metrów. Posadzone w rzędach po obu stronach placu będą dawały dużo cienia, z pewnością zrekompensują z naddatkiem wcześniejszą wycinkę - mówi kierownik budowy Mateusz Borowski.

p1014154Uroczyste spotkanie z okazji Światowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych zorganizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Radzyniu Podlaskim odbyło się w sobotę 25 czerwca w Domu Ludowym w Sitnie.