Informacje

plan zag mW związku ze sporządzeniem projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski w dniach od 25 listopada 2021 r. do 30 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski został wyłożony do publicznego wglądu projekt dla obszaru w granicach administracyjnych Miasta Radzyń Podlaski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

starosta i burmistrz mNa ostatnią w tym roku sesję Rady Miasta, która odbyła się 29 grudnia, przybył Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski ze swym zastępcą Michałem Zającem. Głównym celem było podziękowanie samorządowi Miasta Radzyń Podlaski za owocną współpracę i złożenie życzeń świąteczno-noworocznych. - Życzę sobie i Państwu, by nic się nie zmieniło w relacjach między Miastem a Powiatem – powiedział Starosta.

p1012154Spotkanie wigilijne w Miejskim Klubie Seniora odbyło się 21 grudnia. Z powodu ograniczeń sanitarnych miało skromniejszy wymiar, jednak nie zabrakło tego, co jest istotą wigilijnego wieczoru. W wąskim gronie przyjaciół seniorzy, którzy spotykają się na co dzień w Klubie, przełamali się opłatkiem, złożyli sobie życzenia, wspólnie śpiewali kolędy.

img 20211216 124137Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z końcem roku w drodze przetargu nabyło nowy samochód specjalistyczny typu karawan. Auto, jak wyjaśnia prezes PUK Jarosław Ejsmont, bardzo potrzebne z powodu zwiększonej liczby zgonów.

 dsc1901Harcerze radzyńskiego szczepu "Infinity" jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia przynieśli mieszkańcom Radzynia Podlaskiego Betlejemskie Światło Pokoju. Jego oficjalne przekazanie nastąpiło podczas Mszy Świętej dla dzieci w kościele Trójcy Świętej.

dsc 2687W związku z przygotowaniami do utworzenia w budynku dawnej katowni Gestapo i UB przy ul. Warszawskiej 5a w Radzyniu Podlaskim muzeum, przedstawiciele Miasta 15 grudnia odwiedzili Izbę Pamięci poświęconą więźniom aresztu Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. Zwiedzili obiekt i odbyli rozmowę z dr Tomaszem Łabuszewskim - naczelnikiem Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie oraz dr Martą Milewską - kierownik Izby Pamięci przy Strzeleckiej 8.

img 20211216 074159Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim od kilku lat organizuje akcję przed Świętami Bożego Narodzenia „Jedna paczka z jednej klasy - dla jednej rodziny”. W tym roku tak jak w latach poprzednich do akcji włączyły się wszystkie szkoły z terenu miasta, I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ponadpodstawowych, Szkoła Podstawowa Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 2.

ścieżka rowerowa mW celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ścieżki rowerowej burmistrz Jerzy Rębek zaproponował na listopadowej sesji Rady Miasta (30.11), by przy zjazdach ze ścieżki  na ulice Wyszyńskiego, Chomiczewskiego, Jana Pawła II i Groblę Kasztanową ustawić znaki „stop” oraz umieścić tzw. przypominacze.

211213 13grudnia 20Mszą św. w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego oraz złożeniem wieńców pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki upamiętniono w Radzyniu Podlaskim 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Eucharystię sprawowali: proboszcz parafii Świętej Trójcy ks. kan. Krzysztof Pawelec oraz proboszcz parafii św. Anny ks. kan. Henryk Och.

ni2 5769W przeddzień 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego - 12 grudnia w Sanktuarium MBNP dokonano instalacji relikwii Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Podczas uroczystości została odczytana historia powstania sztandaru Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Radzyniu Podlaskim, który zawisł w Sanktuarium.

Adam Adamski mPrzewodniczący Rady Miasta Adam Adamski na ostatniej sesji Rady Miasta (30.11) zapowiedział utworzenie Młodzieżowych Rad przy samorządach Miasta i Powiatu. - Chcemy, by były to ciała doradcze, opiniotwórcze w sprawach związanych z dziećmi i młodzieżą - wyjaśniał Adam Adamski. Jest to wspólna inicjatywa przewodniczących obu rad - Adama Adamskiego i Roberta Mazurka, mająca zaktywizować młodzież do działań na rzecz społeczności lokalnych i przygotować do przyszłej pracy w samorządzie.

pałąc remont m.jpg1Aktualnie wewnątrz zabytku trwa zakładanie instalacji: sanitarnej, wodociągowej, wentylacyjnej i co, na parterze są kładzione tynki, rozpoczęło się przygotowanie ścian na 1. piętrze do położenia tynków. Jeśli chodzi o dziedziniec, to po ustaleniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków kończone jest kładzenie sieci instalacji podziemnych. Równocześnie prowadzone są badania archeologiczne.

Laboratoria Przyszłości 600 400mProwadzone przez Miasto Radzyń Podlaski szkoły podstawowe otrzymały dofinansowania w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”. Obie placówki złożyły wnioski do projektu, w efekcie Szkoła Podstawowa nr 1 dostała 121 tys. zł, Szkoła Podstawowa nr 2 – 248 tys. zł.

odpady zieloneNa sesji 30 listopada radni przyjęli uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Podstawowa stawka za odpady zbierane w sposób selektywny ustalona została na 25 zł miesięcznie od 1 mieszkańca. Obniżoną opłatę o 1 zł od osoby (24 zł) będą mieli właściciele posesji, którzy zadeklarowali kompostowanie odpadów zielonych we własnym kompostowniku lub termokompostowniku użyczonym przez Miasto.

rynek 2Jak poinformował na listopadowej sesji Rady Miasta burmistrz Jerzy Rębek, Konserwator Zabytków zatwierdził projekt zamienny rewitalizacji Rynku. Według nowego projektu na Rynku będzie więcej zieleni: oprócz 14 drzew przewidzianych w pierwszym projekcie, będzie nasadzonych 6 drzew i powstanie dużo przestrzeni zagospodarowanej zielenią niską. Drzewa, krzewy i trawa będą podlewane automatycznie. Zmiany zostały bardzo dobrze przyjęte przez Konserwatora Zabytków, także wykonawca je zaakceptował i wykona w ramach umowy.