palac nocW ramach realizowanego projektu rewitalizacji pałacu, Miasto wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego o zwiększenie dofinansowania o 820 670,42 zł. Urząd Marszałkowski przychylił się do wniosku.

- W związku ze wzrostem kosztów remontu elewacji północnej oraz renowacji rzeźb, a także większymi niż planowano kosztami zakupu wyposażenia, wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o zwiększenie dofinansowania. W przeciwnym wypadku Miasto musiałoby ten wzrost sfinansować ze środków własnych – wyjaśnia burmistrz Jerzy Rębek.

Warto przypomnieć, że wkład własny tej największej w ostatnich dekadach miejskiej inwestycji sfinansowany został z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na ten cel Miasto pozyskało 4 000 000,00 zł. Łączna kwota pozyskanych dofinansowań dla całego projektu, uwzględniając łącznie środki UE i Budżetu Państwa wynosi obecnie 26 352 733,24 zł.