Informacje

0311 grudnia szczególnie uzdolnieni uczniowie Lubelszczyzny odebrali stypendia z rąk pana Jarosława Stawiarskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego i pana Dariusza Stefaniuka, wicemarszałka.

hala sp1Oddanie hali sportowej – zgodnie z umową z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych – nastąpi do 30 kwietnia 2019 roku. Udało się już ukończyć elewację i budowę dachu. Planowane pierwotnie pokrycie blachą zostało zamienione na pokrycie aluminiowe, co zapewni trwałość „na sto lat” - jak zapewniał na grudniowej sesji burmistrz Jerzy Rębek.

dsc 0028W 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego – w czwartek 13 grudnia w kościele pw. Świętej Trójcy odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego. - Przyszliśmy podziękować za ich trud i ofiary, które złożyli na ołtarzu Ojczyzny, byśmy mogli żyć w wolnej Polsce. A ich trud jest dla nas wyzwaniem i zadaniem, byśmy tę wolność mądrze zagospodarowywali – mówił w homilii ks. płk. Sławomir Niewęgłowski.

DSC 0138Wymianę oświetlenia ulicznego w Radzyniu z sodowego na ledowe zapowiedział burmistrz Jerzy Rębek podczas grudniowej sesji Rady Miasta. Oświetlenie ledowe jest energooszczędne, lampy mają dłuższą żywotność, daje równomierne, mocniejsze światło.

sesja grudzienPodczas ostatniej sesji Rady Miasta Burmistrz Jerzy Rębek zachęcał mieszkańców Radzynia do zapoznania się ze Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta oraz do wnoszenia uwag i kierowania wniosków w tej sprawie. Dokumenty są wyłożone w Urzędzie Miasta do 28 grudnia. Do 11 stycznia 2019 r. będą przyjmowane uwagi, postulaty i wnioski do dokumentu.

08Święta tuż, tuż. Z tej okazji mamy dla Państwa bardzo dobrą wiadomość. W IV edycji Konkursu Grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” Fundacji Santander Bank Polska (dawniej Fundacja Banku Zachodniego WBK), Miejska Biblioteka Publiczna im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim, po raz drugi została laureatem.

mops wojewodaNa wniosek kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim Andrzeja Szczecha, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek uhonorował dyplomami uznania dwie pracownice socjalne MOPS: Beatę Żyłkę i Katarzynę Wołosowicz-Obroślak za zaangażowanie i pracę socjalną prowadzoną z osobami korzystającymi z pomocy tutejszego ośrodka.

nowy wiceburmistrz01Burmistrz Jerzy Rębek z dniem 11 grudnia  na stanowisko wiceburmistrza powołał Sławomira Lipskiego, dotychczasowego inspektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego radzyńskiego magistratu.

rada grudzien 2018Podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 10 grudnia, powołanych zostało pięć stałych komisji Rady Miasta Radzyń Podlaski oraz dokonano wyboru ich przewodniczących.

dsc 0019Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na początku grudnia przekazał 100 kurtek zimowych i bezrękawników osobom potrzebującym, wytypowanym przez pracowników socjalnych. Odzież została zatrzymana w listopadzie przez funkcjonariuszy Oddziału Celnego w Tomaszowie Lubelskim, a następnie - przekazana przez Krajową Administrację Skarbowąna na rzecz podopiecznych jednostek pomocy społecznej z województwa lubelskiego.

gospodarka odpadami

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta (10 grudnia) Radosław Mazur – Naczelnik Wydziału Zarządzania Mieniem Komunalnym przekazał informację na temat ochrony środowiska w mieście. Przedstawił m.in. działania mające na celu ochronę powietrza i wód, mówił o gospodarce odpadami komunalnymi, w tym odpadami niebezpiecznymi. Poniżej informacje związane z wymienionymi tematami.

ranking gmin Lubelszczyzny 2018Gmina Miejska Radzyń Podlaski znalazła się na 20 miejscu w Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2018. To sukces, biorąc pod uwagę, że w ocenie poddano 213 samorządów. Ranking przeprowadziła Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie.

02Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbyło się 06 grudnia. Spotkanie prowadził prawnik Michał Czerwonka, długoletni członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublinie. Temat szkolenia to: "Przemoc-Niebieskie Karty, doradztwo prawne dla Zespołu Interdyscyplinarnego w Radzyniu Podlaskim".