spotkanie rewitalizacjaW związku z trwającymi konsultacjami społecznymi „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030”, w dniu 13 grudnia 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Miasta, na którym gościł Michał Flis, właściciel firmy DRAFT Consulting.

Firma DRAFT Consulting Michał Flis, na zlecenia miasta, przygotowuję dokument strategiczny - „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022 – 2030”. Pierwszym etapem prac było sporządzenie „Diagnozy służącej delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Radzyń Podlaski”, pozwalającej na wyznaczenie obszarów kryzysowych na terenie miasta. Na tej podstawie podjęto Uchwałę Nr XLIII/263/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski.

W kolejnym etapie w dniu 24 sierpnia 2022 r. Rada Miasta Radzyń Podlaski podjęła Uchwałę Nr XLV/279/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030”, a Burmistrza Miasta przystąpił niezwłocznie do jej realizacji.

W trakcie spotkania zostały zaprezentowane najważniejsze założenia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030” oraz odbyła się dyskusja. Uczestnicy spotkania konsultacyjnego mieli również możliwość zgłaszania propozycji działań. Wysłuchano również szeregu uwag i opinii mieszkańców dotyczących powyższego dokumentu.
Gminny Program Rewitalizacji umożliwi Miastu staranie się o środki z Unii Europejskiej w perspektywie budżetowej 2021 - 2027 między innymi, w zakresie odnowy przestrzeni miejskiej i poprawy życia mieszkańców.

Konsultacje społeczne powyższego dokumentu strategicznego potrwają do 28 grudnia 2023 r.