Informacje

tesco bałaganOd wielu tygodni zarówno mieszkańców jak i pracowników Urzędu Miasta zajmuje sprawa śmieci zalegających na terenie wokół dawnego TESCO, a obecnie należącym do firmy NETTO. Po wielu próbach nawiązania kontaktu przez Miasto z przedstawicielami firmy NETTO w dniu 8 lutego br., jako jedyna odpowiedziała nam PR Manager Działu Marketingu w NETTO Sp. z o.o., która przekazała roszczenia Miasta w kwestii zachowania czystości na terenie nieruchomości osobom zarządzającym nieruchomością po TESCO w Radzyniu Podlaskim.

Armii Krajowej 1mMiasto Radzyń Podlaski pod koniec stycznia złożyło dwa wnioski do Rządowego Programu POLSKI ŁAD. Dotyczą one przebudowy ulic: Partyzantów (2. etap) oraz Armii Krajowej, Chmielowskiego, Lisowskiego i Żeromskiego.

orlęta u burmistrza7 lutego br. Zarząd klubu Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski spotkał się z Burmistrzem Miasta Radzynia Podlaskiego Jerzym Rębkiem. Jednym z elementów spotkania było przekazanie koszulki klubowej z wizerunkiem Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim oraz omówienie istotnych spraw i kontynuowanie owocnej współpracy między Miastem a klubem. 

pszok 02Odpady czystego gruzu budowlanego, w tym terakoty i glazury, będą przyjmowane nieodpłatnie na PSZOK bez ograniczeń. Natomiast odpady budowlane zmieszane można będzie oddawać w ilości do 200 kg rocznie. Zmieszane ponad 200 kg będą przyjmowane za dodatkową opłatą w wysokości 1000 zł za tonę. Taką uchwałę podjęli radni na sesji 28 stycznia.

urzad miastaW związku z tym, że w przestrzeni medialnej pojawiły się wskazania, że Miasto powinno uporządkować teren opuszczony przez firmę TESCO, informujemy, że Miasto nie było ani nie jest właścicielem terenu ani budynku - przed i po transakcji, w związku z tym nie może, bo nie ma prawa wchodzić na prywatną własność ani wydawać publicznych pieniędzy na takie działania.

rynekRolnicy i ich domownicy będą mogli prowadzić w Radzyniu handel na nieogrodzonym placu targowym przy ul. Targowej w piątki i soboty w godzinach od 6.00 do 17.00. Taką uchwałę podjęli radni na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta 28 stycznia. Uchwała jest efektem Ustawy z 29. października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, wejdzie w życie 14 dn po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

dsc 0066W tym roku Święto Patrona Szkoły, radzyńska „Jedynka” ze względu na rozwijającą się falę zachorowań na covid-19 obchodziła bardzo skromnie. 21 stycznia przedstawiciele klas wraz z dyrekcją, nauczycielami i władzami miasta wzięli udział we Mszy Świętej sprawowanej w intencji społeczności szkolnej w kościele Trójcy Świętej.

220109 arti 26

Należąca już do kulturalnych tradycji Radzynia Podlaskiego Noworoczna Gala Akordeonowa Kameralnej Orkiestry Akordeonowej ARTI SENTEMO po raz dziewiąty odbyła się 8 stycznia w hali widowiskowo-sportowej ZSP. Zaskoczenia nie było. Koncert miał jak zwykle wspaniały, różnorodny, ambitny repertuar, profesjonalne, pełne artyzmu i pasji wykonanie, przesympatyczną atmosferę oraz piękną, wzmacniającą wyraz artystyczny i emocje oprawę wizualną. Fani Orkiestry jako pierwsi wysłuchali kilku premierowych wykonań.

p1010834W Uroczystość Trzech Króli w Radzyniu z powodu sytuacji epidemicznej nie odbył się tradycyjny Orszak, ale po Mszy św. o godzinie 9:45 mieszkańcy spotkali się przy szopce ustawionej na Placu Wolności na śpiewaniu kolęd, modlitwie i krótkiej refleksji.

traczaBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski informuje, że postępowania w sprawach o przyznanie dodatku osłonowego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 32, II piętro, tel. 83 413 17 55. Wnioski w tej sprawie będą przyjmowane przez pracownika MOPS w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta (parter) od dnia 10 stycznia 2022 r. w godzinach od 8:00 do 13:00. Istnieje możliwość elektronicznego złożenia wniosku przez platformę e-PUAP.

burmistrz mW ciągu ostatnich 7 lat (2015-2021), gdy funkcję Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski sprawuje Jerzy Rębek, Miasto pozyskało 67 446 001,59 mln zł dotacji, w tym na inwestycje  62 588 333,78 zł, a na projekty tzw. miękkie (społeczne) - 4 857 667,81 zł.

sesja 29.12.21mPodczas sesji budżetowej (29 grudnia 2021 r.) włodarz Radzynia przekazał informację o zadłużeniu Miasta. Mimo zrealizowania wielu kosztownych inwestycji Miasto nie powiększyło zadłużenia, a jeszcze je zmniejszyło o ponad 3,2 mln zł.  W efekcie szczegółowej kontroli gospodarki finansowej, jaka została przeprowadzona w roku 2021 w Urzędzie Miasta, gospodarkę finansową Radzynia oceniono bardzo wysoko, określono ją  jako jedną z najlepszych jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim.

sesja mNa grudniowej sesji Rady Miasta zaprezentowana została lista inwestycji przewidzianych na 2022 rok. Na początek roku Miasto zaplanowało na inwestycje kwotę 16 672 433,39 zł, z czego 13 877 911,76 zł to środki zewnętrzne (dotacje rządowe i środki UE). W trakcie roku, w miarę pozyskiwania nowych środków Miasto będzie rozszerzało wydatki o nowe przedsięwzięcia, reagując na pojawiające się możliwości finansowe.

budzet 2022Na ostatniej w 2021 roku sesji Rady Miasta, która odbyła się 29 grudnia, radni przyjęli uchwałę budżetową na 2022 rok. Najważniejsze założenia budżetu przedstawiła Skarbnik Miasta Anna Woźniak.

krewm1Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, Oddział Rejonowy PCK w Radzyniu i działający przy nim Klub Honorowych Dawców Krwi, Sanktuarium MBNP, Spółdzielcza Mleczarnia „Spomlek” oraz Radzyński Ośrodek Kultury zachęcają do udziału w terenowych akcjach poboru krwi. W 2022 r. odbędzie się ich aż 15.

Radzyń Podlaski Warszawska 98mOd 1 stycznia 2022 roku w Radzyniu Podlaskim powstaje nowy Rejon Energetyczny oddziału Lublin. Zarząd PGE Dystrybucja podjął decyzję o wydzieleniu odrębnej komórki z dotychczasowego Rejonu Biała Podlaska. To kolejna spełniona obietnica złożona przez PiS podczas kampanii wyborczej.