Informacje

dsc 0024

W miejscu rozstrzelania przez Niemców 15 harcerzy z hm. Michałem Lisowskim 13 września została odprawiona polowa Msza św. w intencji pomordowanych oraz w intencji Ojczyzny. Wydarzenie to zainaugurowało XXI Rajd Pamięci Harcerzy Radzyńskich im. Kazimierza Odrzygoździa. Symboliczna mogiła, gdzie pierwotnie pochowane były ciała zamordowanych (5 lipca 1940 r.) przez Niemców harcerzy znajduje się w lesie obok wsi Sitno i Paszki. W dniach e wrześniu 1946 r. szczątki pomordowanych przeniesiono na cmentarz parafialny w Radzyniu.

Ejsmont mPodczas sierpniowej sesji Rady Miasta (24.08) Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. przedstawił sprawozdanie z działalności Spółki za 2021 rok. - Mimo że rok 2021 był rokiem covidowym, Przedsiębiorstwo działało bez zakłóceń, choć zdarzały się pojedyncze zachorowania. Priorytetem było dla nas zabezpieczenie funkcjonowania firmy, szczególnie jej newralgicznych działów - mówił Jarosław Ejsmont i dziękował współpracownikom za odpowiedzialność.

14Intensywny czas wakacyjnych działań w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radzyniu Podlaskim zakończony.

lublin wyróżnienia mMiasto Radzyń Podlaski otrzymało wyróżnienie w konkursie „Gmina Przyjazna Seniorom”, a opiekun Miejskiego Klubu Seniora Stanisław Wachnik został laureatem konkursu „Aktywny Senior”. Wręczenie dyplomów odbyło się podczas Wojewódzkiego Dnia Rodziny zorganizowanego 7 września na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

herb

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski  działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) zawiadamia, że w dniu 24 sierpnia 2022 r.  Rada Miasta Radzyń Podlaski podjęła Uchwałę Nr  XLV/279/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 24 sierpnia 2022 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022- 2030.

ksm7Radzyński Klub Sportowy „Młodzieżówka” aktywnie włączył się w prace związane z modernizacją bocznego boiska Stadionu Miejskiego. - Dzięki dużej pomocy samorządu miejskiego na czele z Burmistrzem Miasta Jerzym Rębkiem oraz Przewodniczącym Rady Miasta Adamem Adamskim udało nam się rozpocząć pierwszy etap montażu miejsc siedzących dla zawodników rezerwowych, trenerów oraz służb medycznych – mówi Mateusz Zając Prezes Zarządu KS „Młodzieżówka”.

narodowe czytanie 2022W sobotnie przedpołudnie 3. września na placu Wolności odbyło się radzyńskie Narodowe Czytanie. Wydarzenie zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna im. Zenona Przesmyckiego. Tym razem tematem – w Roku Romantyzmu i z okazji 200 rocznicy publikacji - były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

img 01851 września 2022 roku, o godzinie 9:15 w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2022/2023 dla uczniów klas I. W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście w osobach wiceburmistrza pana Sławomira Lipskiego oraz przewodniczącego Rady Rodziców – pana Grzegorza Blicharza.

dsc 0023Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego była szczególna, ponieważ nastąpiła zmiana w kierownictwie placówki: od 1 września funkcję dyrektorki pełni Renata Sieromska. W słowach skierowanych do społeczności szkoły: uczniów, nauczycieli i rodziców zawarła wizję priorytetów pracy szkoły. - Wasze dzieci są w bardzo dobrych rękach - zapewnił rodziców burmistrz Jerzy Rębek.

gunbPoniżej prezentujemy komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

logo LGD ZapiecekLokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 14.09.2022 r. do 28.09.2022 r. na operacje w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej oraz Rozwijanie działalności gospodarczej. Szczegóły na stronie www.lgdzapiecek.pl w zakładce Nabory / Ogłoszenia.

img 20220830 131405Burmistrz Jerzy Rębek w asyście swojego zastępcy Sławomira Lipskiego oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzaty Kowalczyk podziękował wczoraj (30.08) Dyrektor Bożenie Płatek za wieloletnią pracę na rzecz Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich oraz w ostatnich latach Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Radzyniu Podlaskim.

p1013878W 83. rocznicę agresji Niemiec na Polskę, 1 września w południe, w Radzyniu odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary II wojny światowej. Przedstawicie radzyńskich samorządów: Powiatu, Miasta i Gminy ze starostą Szczepanem Niebrzegowskim, burmistrzem Jerzym Rębkiem oraz wójtem Wiesławem Mazurkiem, a także delegacje szkół podstawowych, I Liceum Ogólnokształcącego z pocztem sztandarowym oraz harcerze złożyli wieńce i zapalili znicze pod pomnikiem Niepodległości.

dsc 0074Zarząd Koła PZW Amur w Radzyniu Podlaskim 26 sierpnia zorganizował na zalewie - cegielni zawody spławikowe będące pożegnaniem wakacyjnego wędkowania dla młodzieży do lat 16. 11 osób przystąpiło do rywalizacji i walczono o Puchary Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski.

20Radzyńskie Koło Astronomiczne na zakończenie wakacji zorganizowało na Grobli Paradnej obserwację astronomiczną. Jak wyjaśnia przewodniczący Radzyńskiego Koła Astronomicznego Wojciech Mańko, przybyli na spotkanie mogli podziwiać Saturna z jego majestatycznymi pierścieniami, Jowisza oraz księżyce Jowisza, Ganimedes, Io, Kallisto oraz Europa.

dsc 0034Wczoraj (25.08) Urząd Miasta we współpracy z radzyńską strażą pożarną rozpoczął czynności związane z napowietrzaniem wody i uzupełnieniem jej stanu w radzyńskim zalewie - cegielni. Jak wyjaśnia prezes koła wędkarzy Leszek Rączka, to była konieczność ponieważ woda osiągnęła 28 stopni Celsjusza i była wielka obawa, że ryby nie będą miały w wodzie tlenu.