Informacje

p1013150Uroczyste odsłonięcie muralu patriotycznego powstałego na wschodniej budynku byłego aresztu Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa przy ul. Warszawskiej 5a odbyło się 6 października.

lampa led mZakończona została wymiana oświetlenia ulicznego z sodowego na ledowe. Już są zauważalne, wynikłe z tej inwestycji oszczędności. W pierwszym półroczu 2021 r. na oświetlenie uliczne Miasto wydało 281 629 tys. zł mniej niż w analogicznym okresie 2020 roku. - Zapewne w II półroczu będzie to podobna kwota. Rocznie na oświetlenie uliczne wydamy więc ok. 560 tys. zł mniej. Spodziewaliśmy się takich oszczędności – mówił na sesji Rady Miasta burmistrz Jerzy Rębek.

odpady zieloneAby ograniczyć wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych, Burmistrz Radzynia Jerzy Rębek wystąpił z inicjatywą zbudowania dużego miejskiego kompostownika. Dzięki temu pomysłowi od czerwca do końca września br. Miasto zaoszczędziło blisko 300 tys. zł.

plakat muralBurmistrz Radzynia Jerzy Rębek oraz Radzyński Ośrodek Kultury zapraszają na uroczystość odsłonięcia patriotycznego muralu na wschodniej ścianie budynku byłego aresztu Gestapo i UB przy ul. Warszawskiej 5a w Radzyniu Podlaskim. Wydarzenie odbędzie się 6 października o godzinie 16:00.

– Mural jest niezwykle ekspresyjny i bogaty w treść, a jego głównym elementem jest scena przesłuchania. W słabo oświetlonym pomieszczeniu dostrzeżemy trzy postacie – siedzącego na taborecie więźnia i stojących nad nim dwóch funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Przesłuchiwany ma skrępowane z tyłu ręce, a na jego twarzy i koszuli widoczne są ślady krwi. Jeden z oprawców paląc papierosa pogardliwie spogląda na więźnia. Drugi ubek stoi na baczność trzymając ręce z tyłu tułowia. Na ścianach pomieszczenia dostrzeżemy też inskrypcje, jakie znajdują się w piwnicach budynku – powiedział nam Robert Mazurek, pomysłodawca stworzenia muralu a zarazem dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury.

211001 sosw 381 października br. przy kapliczce Aniołów Stróżów znajdującej się przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim z okazji X Dni z Aniołami w Radzyńskiej Krainie Serdeczności odprawiono mszę plenerową w intencji podopiecznych, pracowników i wszystkich sympatyków ośrodka.

244417177 837488810212147 7443684383411220922 nW piątek 1. października br. odbył się piknik integracyjny podopiecznych Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy i ich rodzin. Spotkanie miało na celu niwelowanie skutków izolacji społecznej, integrację, poprawienie komfortu psychicznego oraz promowanie aktywności fizycznej.

pałąc remont m- Prace związane z rewitalizacją centrum miasta, w tym Pałacu Potockich, przebiegają płynnie, zgodnie z harmonogramem – informował na sesji Rady Miasta burmistrz Jerzy Rębek. - Nad pracami prowadzonymi na terenie kompleksu pałacowo-parkowego czuwa fachowa kadra inspektorów, kierowników budowy, ale i fachowców z innych dziedzin; jest stała opieka archeologiczna i wszelkie elementy prowadzenia prac odkrywek są uzgadniane z archeologiem i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Nie ma obaw, by cokolwiek zostało zlekceważone.

dsc 0018Na wrześniowej sesji Rady Miasta (29.09) Burmistrz Jerzy Rębek oraz Przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski wręczyli dyplomy uznania i upominki uczniom, którzy zdobyli szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
Jak podkreślił Przewodniczący RM Adam Adamski, z powodu pandemii w ubiegłym roku taka uroczystość się nie odbyła, więc nagrody wręczono za osiągnięcia z ostatnich dwóch lat szkolnych: 20019/20 oraz 2020/21.