Informacje

20191108 083757W październiku br. został ogłoszony konkurs dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym: „Zielony wolontariat. Poczuj chemię do bycia eko” zorganizowany przez Dziennik Wschodni i Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Organizacyjnym i merytorycznym wsparciem naboru zajęły się Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty oraz Ewa Piasecka zastępca dyrektora Poleskiego Parku Narodowego.

zjazd braunPo rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie zjazdu z drogi krajowej nr 19 i budowy ulicy roboczo zwanej ul. Przemysłową, podpisana została umowa z wyłonioną w jego efekcie firmą STRABAG. Prace zostaną rozpoczęte jeszcze w tym roku, ich ukończenie i wykonanie przewidziane jest do końca września 2020 r.

muzeum wykleciTrwają prace przy odbudowie i modernizacji budynku obiektu przy ul. Warszawskiej 5a, gdzie w czasie okupacji mieściła się siedziba Gestapo, a od 1944 roku Urzędu Bezpieczeństwa i gdzie znajdzie siedzibę Muzeum Żołnierzy Wyklętych.

sala konferencyjnaMiasto Radzyń Podlaski otrzymało dotację na termomodernizację części budynku Urzędu Miasta przy ul. Warszawskiej 32, w której znajduje się sala konferencyjna.

oswietlenieWymiana oświetlenia ulic Radzynia na ledowe będzie zrealizowana. Miasto musiało odwołać pierwszy przetarg na realizację inwestycji, ale NFOŚiGW, skąd mamy pożyczkę na to zadanie, przedłużył termin jego realizacji. Tymczasem powstała możliwość pozyskania dodatkowo funduszy europejskich na ten cel. Informował o tym burmistrz Jerzy Rębek na sesji Rady Miasta, która odbyła się 29 listopada.

ZGLPodczas sesji Rady Miasta radni podjęli uchwałę o zmianie w budżecie, w efekcie której Zakład Gospodarki Lokalowej otrzyma dotację w wysokości 100 tys. zł na uregulowanie należności wymagalnych. - Nie mamy wyboru – informował burmistrz Jerzy Rębek. Jednocześnie przedstawił rozwiązanie, które w przyszłości umożliwi bilansowanie budżetu ZGLu.

burmistrz listopadZostał już opracowany i przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej projekt budżetu Miasta Radzyń Podlaski na 2020 rok. - Obecnie czekamy na wynik analiz – informował burmistrz Jerzy Rębek podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 29 listopada.

dsc 0016Program „Astronomowie w szkołach” to tegoroczna inicjatywa Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, realizowana w ramach świętowania stulecia Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Jednym z jej elementów jest popularyzacja nauki o kosmosie wśród uczniów szkół podstawowych.