Informacje

godlo i flaga polskiMiasto Radzyń Podlaski realizuje zadanie własne w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego potrzebującym (dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego) w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

przedszkoleW związku z atakami na Dyrekcję i Panie przedszkolanki z Grupy V „Słoneczka”, jakie nastąpiły po otwarciu wystawy pt. „Warszawska 5a oczami dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 1” głos zabrali Rodzice dzieci uczestniczących w tym wydarzeniu. „Informujemy, iż nie mamy zastrzeżeń do inicjatywy, jaka została podjęta” – czytamy w oświadczeniu.

burmistrz sesja małyPodczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 25 lutego, burmistrz Jerzy Rębek informował o stanie przygotowań do realizacji planowanych inwestycji drogowych, które mają być sfinansowane z dotacji pozyskanych w ramach I i II edycji Polskiego Ładu. Mówił również o przewidywanych utrudnieniach w ruchu na terenie Radzynia podczas remontów.

img 20220224 115930Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z początkiem roku zakupiło nową zamiatarkę uliczną. Jak wyjaśnia prezes zakup nowego sprzętu był koniecznością, by podnieść na wyższy poziom utrzymanie czystości w mieście.

burmistrz sesja mNa lutowej sesji Rady Miasta Burmistrz Jerzy Rębek przekazał informację o pozyskaniu dotacji w wysokości 2 451 333,87 zł na budowę ul. Polnej. Kwota pokryje 70% kosztów inwestycji, pozostałe środki (1 050 571,66 zł) będą pochodzić z budżetu Miasta. Za wysiłek włożony w stworzenie wniosku dziękował Burmistrzowi i pracownikom UM radny Dariusz Bilski. Dotacja pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

p1012960Msza św. za Ojczyznę sprawowana 1 marca w kościele pw. Świętej Trójcy i Apel Pamięci pod byłym aresztem śledczym PUBP na Warszawskiej 5a były kulminacyjnymi wydarzeniami obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Radzyniu Podlaskim.

p1012814W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca w Radzyniu Podlaskim odbyło się uroczyste przekazanie przez Miasto Radzyńskiemu Ośrodkowi Kultury budynku dawnego aresztu Gestapo (1939-44) i Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (1944-56) oraz powołanie w obiekcie Izby Pamięci "Warszawska 5a". Stosowne dokumenty podpisali Burmistrz Miasta Radzyń Jerzy Rębek oraz Dyrektor ROK Robert Mazurek.

lendzinek IIDo Urzędu Miasta w lutym wpłynęły pisma od mieszkańców ulic Truskawkowej i Lendzinek II w sprawie zbudowania dróg w tych miejscach . Miasto zdaje sobie sprawę jak ważne dla mieszkańców są to ciągi komunikacyjne i sprawą tą się interesuje. Jednak w tych dwóch przypadkach istnieją okoliczności obiektywne utrudniające rozpoczęcie inwestycji: nieuregolowane sprawy własnościowe i konieczność wykupu grunów (Truskawkowa) oraz brak decyzji w sprawie przebiegu dróg dojazdowych do S19 (Lendzinek II).

Armii Krajowej 1mWyłoniono wykonawcę projektu na przebudowę ulic Partyzantów (II etap), Armii Krajowej, Lisowskiego, Żeromskiego i przedłużenia Chmielowskiego. Zadanie to wykona firma INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH za kwotę 418 200 zł.

pszok 02Trzy uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w Radzyniu podjęte zostały na sesji Rady Miasta 25 lutego. Najważniejsze zmiany dotyczą podziału odpadów biodegradowalnych na odpady zielone i kuchenne, wprowadzenia możliwości kompostowania odpadów zielonych przez mieszkańców i ograniczenia ilości oddawanych odpadów zielonych oraz kwestii związanych z oddawaniem odpadów budowlanych.

Lipski Sławomir mProblem z budową fragmentu ul. Osiedlowej wynika z faktu, że leży on na terenie prywatnym, na którym Miasto nie może inwestować. Proces budowy musi rozpocząć się od uregulowania spraw własnościowych, co już trwa. Mieszkańcy ul. Osiedlowej przesłali do Urzędu Miasta pismo w sprawie budowy drogi na ul. Osiedlowej. Temat ten poruszony został również na sesji Rady Miasta (25. lutego).

plakat128 lutego w Radzyniu Podlaskim i Powiecie Radzyńskim rozpoczną się obchody Dni Żołnierzy Wyklętych 2022. Zainauguruje je wystawa pt. „Warszawska 5a oczami dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Radzyniu”, której uroczyste otwarcie odbędzie się o godzinie 11.30 na parterze Urzędu Miasta. Pół godziny później, na ogrodzeniu Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu, będzie można obejrzeć ekspozycję przedstawiającą inskrypcje znajdujące się w dawnym areszcie Gestapo i UB w Radzyniu pt. „BÓG JEST WSZENDZIE”.

Główne uroczystości zaplanowano na 1 marca. O godzinie 8.30, w I Liceum Ogólnokształcącym rozpocznie się finał Powiatowego Konkursu Historycznego „Armia Krajowa w walce o niepodległość”. Od godzinie 9.00 na pl. Wolności ustawiony zostanie „Namiot Wyklętych” z biograficzną wystawą poświęconą Łukaszowi Cieplińskiemu. Następnie w sali widowiskowo-kinowej ROK (ul. Jana Pawła II 4) wyświetlony zostanie film pt. „Historia Roja”. Początek o godzinie 9.45.

herbSzanowni Mieszkańcy Miasta Radzyń Podlaski, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym stanowiącym jeden z istotnych elementów służący wyznaczeniu obszarów kryzysowych (zdegradowanych i rewitalizacji) na terenie naszego Miasta. Wyznaczenie tychże obszarów pozwoli na wdrożenie niezbędnych działań rewitalizacyjnych prowadzonych na podstawie opracowanego Gminnego Programu Rewitalizacji.

wisznickaW związku z informacjami prasowymi dotyczącymi złego stanu ciągu pieszo - jezdnego wzdłuż ulicy Wisznickiej informujemy, że dokończenie tej inwestycji zostało zaplanowane i zatwierdzone do realizacji przez Radę Miasta Radzyń Podlaski w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2024.

ROK skargaMiejska Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie dopatrzyła się nieprawidłowości w działaniach dyrektora Radzyńskiego Ośrodka Kultury związanych z organizacją jubileuszowej gali. „Organizacja jubileuszu 60-lecia Radzyńskiego Ośrodka Kultury i postępowanie dyrektora było motywowane koniecznością zapewnienia przestrzegania tzw. limitów covidowych i zapewnieniem bezpieczeństwa osób biorących udział w wydarzeniu.