Kompetencje Rady określa Statut Miasta Radzyń Podlaski, który stanowi Załącznik do Uchwały XI/69/2003 Rady Miasta Radzyń Podlaski z  dn. 2 października 2003 r. oraz Ustawa z dn. 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Ustawowy skład Rady Miasta Radzyń Podlaski wynosi 15 radnych. Obecnie są nimi:

adamski   bilski   fijalek   mackiewicz   milosz

 Adam Adamski

Przewodniczący

Rady Miasta

   Dariusz Bilski  

 Bogdan Fijałek

Wiceprzewodniczący

Rady Miasta

  Piotr Mackiewicz   Bartłomiej Miłosz
 min lecyk    pachala    panasiuk    sieromski    skowron
 Bożena Lecyk    Paulina Pachała    Waldemar Panasiuk    Włodzimierz Sieromski  

 Piotr Skowron

Wiceprzewodniczący

Rady Miasta

 szczygiel    wiater    zajac    zaprzalski    zawada
Mariusz Szczygieł   Karol Wiater   Elżbieta Zając   Jarosław Zaprzalski   Marek Zawada

 

 Przewodniczący Rady Miasta - Adam Adamski przyjmuje interesantów

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 600 016 794

 

KADENCJA 2018-2023

radni 2018 2023