Informacje

herb

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski informuje, że od dnia 27 września 2022 r. obowiązuje Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.

rondo3mOd 16 września udostępnione zostało dla ruchu nowo wybudowane rondo na skrzyżowaniu ulic Sitkowskiego, Jana Pawła II i Lubelskiej. Ruch odbywa się bezkolizyjnie. Po tym terminie kontynuowane są prace na poboczach i chodnikach. - Termin założony ukończenia prac to 15 października i nie jest on zagrożony – informował Burmistrz Jerzy Rębek na sesji Rady Miasta 30 września. Radni przyjęli też uchwałę o nadaniu rondu imienia Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

p1010415 2W pierwszym półroczu 2022 r. Miasto zrealizowało wydatki w kwocie 5 302 112,23 zł. O inwestycjach planowanych na 2022 r. i zrealizowanych w pierwszym półroczu na sesji 30 września mówił Krzysztof Bracha Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

dsc 0460Podczas sesji Rady Miasta 30 września odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród 35 uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie. Podziękowania otrzymali również ich rodzice. Uczniowie ci otrzymali także stypendium Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski. Uroczystość poprowadziła Małgorzata Kowalczyk – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Nagrody wręczali i osobiście gratulowali osiągnięć Burmistrz Jerzy Rębek i Przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski.

herb

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2022 r. Rada Miasta Radzyń Podlaski przyjęła Uchwałę Nr XLV/279/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030.

ukraina pikieta m17 września na placu Niepodległości w Radzyniu odbyła się pikieta w obronie ukraińskiej medyczki, przebywającej w rosyjskiej niewoli. Kobieta jest w 9. miesiącu ciąży, obawia się nie tylko porodu w ciężkich więziennych warunkach, ale także tego, że Rosjanie mogą jej odebrać nowo narodzone dziecko.

 dsc0245Jubileusz 20-lecia istnienia obchodzi Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Kormoran”. Uroczyste spotkanie jubileuszowe odbyło się 17 września w sali konferencyjnej Radzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z udziałem członków i przyjaciół Stowarzyszenia oraz przedstawicieli władz Miasta i Powiatu: Sekretarza Miasta Roberta Targońskiego oraz Starosty Radzyńskiego Szczepana Niebrzegowskiego.

carpatiaUmowy na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S19 między Radzyniem Podlaskim a Lubartowem, w tym Radzyń Podlaski – Kock oraz Kock – Lubartów zostały podpisane 15 września. Wartość pierwszej z nich to ok. 626,5 mln. Umowa na budowę drugiego opiewa na ok. 390 mln zł. Odcinek Radzyń Podlaski – Kock o długości ponad 18 km zrealizuje firma Polaqua.

 dsc0168W 83. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę przedstawiciele radzyńskich samorządów: Powiatu, Miasta i Gminy, a także szkół oraz radzyńscy harcerze złożyli wieńce i zapalili znicze pod pomnikiem Niepodległości. Obchody rozpoczęły się Mszą św. sprawowaną w kościele pw. Świętej Trójcy o godz. 7.30. Liturgii przewodniczył dziekan radzyński ks. kan. Krzysztof Pawelec, homilię wygłosił ks. Michał Gosk z parafii MBNP.

img 20220808 094612W czasie tegorocznych wakacji zuchy i harcerze z I Szczepu Harcerskiego „Infinity” im. hm. M. Stagrowskiego w Radzyniu Podlaskim mieli możliwość aktywnie i bezpiecznie wypocząć podczas przygotowanych dla nich wyjazdów.

dsc 0024

W miejscu rozstrzelania przez Niemców 15 harcerzy z hm. Michałem Lisowskim 13 września została odprawiona polowa Msza św. w intencji pomordowanych oraz w intencji Ojczyzny. Wydarzenie to zainaugurowało XXI Rajd Pamięci Harcerzy Radzyńskich im. Kazimierza Odrzygoździa. Symboliczna mogiła, gdzie pierwotnie pochowane były ciała zamordowanych (5 lipca 1940 r.) przez Niemców harcerzy znajduje się w lesie obok wsi Sitno i Paszki. W dniach e wrześniu 1946 r. szczątki pomordowanych przeniesiono na cmentarz parafialny w Radzyniu.

Ejsmont mPodczas sierpniowej sesji Rady Miasta (24.08) Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. przedstawił sprawozdanie z działalności Spółki za 2021 rok. - Mimo że rok 2021 był rokiem covidowym, Przedsiębiorstwo działało bez zakłóceń, choć zdarzały się pojedyncze zachorowania. Priorytetem było dla nas zabezpieczenie funkcjonowania firmy, szczególnie jej newralgicznych działów - mówił Jarosław Ejsmont i dziękował współpracownikom za odpowiedzialność.

14Intensywny czas wakacyjnych działań w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radzyniu Podlaskim zakończony.

lublin wyróżnienia mMiasto Radzyń Podlaski otrzymało wyróżnienie w konkursie „Gmina Przyjazna Seniorom”, a opiekun Miejskiego Klubu Seniora Stanisław Wachnik został laureatem konkursu „Aktywny Senior”. Wręczenie dyplomów odbyło się podczas Wojewódzkiego Dnia Rodziny zorganizowanego 7 września na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

herb

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski  działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) zawiadamia, że w dniu 24 sierpnia 2022 r.  Rada Miasta Radzyń Podlaski podjęła Uchwałę Nr  XLV/279/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 24 sierpnia 2022 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022- 2030.

ksm7Radzyński Klub Sportowy „Młodzieżówka” aktywnie włączył się w prace związane z modernizacją bocznego boiska Stadionu Miejskiego. - Dzięki dużej pomocy samorządu miejskiego na czele z Burmistrzem Miasta Jerzym Rębkiem oraz Przewodniczącym Rady Miasta Adamem Adamskim udało nam się rozpocząć pierwszy etap montażu miejsc siedzących dla zawodników rezerwowych, trenerów oraz służb medycznych – mówi Mateusz Zając Prezes Zarządu KS „Młodzieżówka”.