flaga godlo

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
Budowa drogi gminnej nr 101961L – ulica Polna w Radzyniu Podlaskim”

 

Kwota dofinansowania: 2 451 333,87 zł
Całkowita wartość inwestycji: 3 964 066,76 zł
Okres realizacji zadania: maj 2022 – grudzień 2022

Zakres zadania obejmuje budowę drogi jednojezdniowej, dwupasmowej, dwukierunkowej o nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych. W obrębie drogi wybudowane będą również chodnik, opaska, zjazdy i progi zwalniające, które zostaną zbudowane z betonowej kostki brukowej. W zakres robót wchodzą również m.in.: budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu i urządzenie zieleni.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

 Ulica PolnaPokaż galerie


flaga godloZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
„Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej
wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzyniu Podlaskim”.

Kwota dofinansowania: 2 500 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 4 984 523,64 zł
Okres realizacji zadania: październik 2022 – kwiecień 2024 r.
pl lad

Zakres zadania obejmuje poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz deszczowej poprzez przebudowę wyeksploatowanych odcinków w/w sieci.
Wymiana infrastruktury podziemnej wiążę się z odbudową drogi w trasie jej przebiegu. W ramach inwestycji zostaną, między innymi, odtworzone nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz chodniki i zjazdy, odbudowane krawężniki i obrzeża.
Realizacja zadania przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.