flaga godlo

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
Budowa drogi gminnej nr 101961L – ulica Polna w Radzyniu Podlaskim”.
 
Kwota dofinansowania: 2 451 333,87 zł
Całkowita wartość inwestycji: 3 964 066,76 zł
Okres realizacji zadania: maj 2022 – grudzień 2022 r.

Zakres zadania obejmuje budowę drogi jednojezdniowej, dwupasmowej, dwukierunkowej o nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych. W obrębie drogi wybudowane będą również chodnik, opaska, zjazdy i progi zwalniające, które zostaną zbudowane z betonowej kostki brukowej. W zakres robót wchodzą również m.in.: budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu i urządzenie zieleni.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu oraz poprawy jakości życia mieszkańców.
Ulica PolnaPokaż galerie


flaga godloZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
„Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej
wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzyniu Podlaskim”.

Kwota dofinansowania: 2 500 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 4 984 523,64 zł
Okres realizacji zadania: październik 2022 – kwiecień 2024 r.
pl lad

Zakres zadania obejmuje poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz deszczowej poprzez przebudowę wyeksploatowanych odcinków w/w sieci.
Wymiana infrastruktury podziemnej wiążę się z odbudową drogi w trasie jej przebiegu. W ramach inwestycji zostaną, między innymi, odtworzone nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz chodniki i zjazdy, odbudowane krawężniki i obrzeża.
Realizacja zadania przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.

partyzantow


flaga godlo

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
„Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzyniu Podlaskim”.

Kwota dofinansowania: 5 206 624,60 zł
Całkowita wartość inwestycji: 5 480 657,47 zł
Okres realizacji zadania: maj 2023 – maj 2025 r.
pl lad

Zakres zadania obejmuje przebudowę dwóch ulic na terenie miasta tj. ul. Armii Krajowej i ul. Żeromskiego. W ramach przebudowy infrastruktury ul. Armii Krajowej przebudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej, utworzony nowy wpust kanalizacji deszczowej oraz odbudowana i zmodernizowana droga wraz z chodnikami. W ramach przebudowy ul. Żeromskiego wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz zmodernizowana droga wraz z wykonaniem obustronnych chodników.
Realizacja zadania w znacznym stopniu przełoży się na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.