Informacje

img 7986Już po raz dziesiąty rozegrany został Memoriał Szachowy im. Eugeniusza Paśnikowskiego. W sobotę 16 marca odbył się turniej, w którym rywalizowano w trzech kategoriach wiekowych: dzieci do lat 10, dzieci do lat 14 oraz open. Organizatorami imprezy byli: Radzyński Ośrodek Kultury, Radzyńskie Towarzystwo Szachowe oraz I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim. Patronat nad turniejem sprawował burmistrz Jerzy Rębek.

urzad miastaSąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Miasta na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie ws. powtórnej zapłaty  za dostawę elementów do instalacji solarnych dostarczonych przez firmę Ensol Rapidowi – głównemu wykonawczy projektu „Czysta Energia w Powiecie Radzyńskim”. Kwota za solary została już zapłacona przez Miasto w lutym 2018 r., bezpośrednio do firmy Ensol po wyroku WSA. Wyrok oznacza, że Ensol nie zwróci Miastu tych pieniędzy. Żadnych dodatkowych kosztów w związku z tym wyrokiem Miasto nie będzie ponosiło. W związku z błędnymi informacjami, jakie pojawiły się w prasie, wracamy do tematu.

dsc 0038W dniu 11 marca br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim odbyły się eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

lendzinek IIDziałania związane z poprawą stanu ulicy Lendzinek II są podejmowane od kilku lat. Zasadniczą kwestią był wykup terenu od Wspólnoty Gruntowej. Kolejnym działaniem będzie budowa wodociagu i kanalizacji.

zzok

Od 1 kwietnia Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach podnosi ceny za odbiór śmieci. Decyzja władz ZZOK zaakceptowana przez członków  Związku Gmin Komunalnych Powiatu Radzyńskiego (przy 6 głosach wstrzymujących się, w tym burmistrza Jerzego Rębka) będzie miała wpływ na ceny za odbiór odpadów komunalnych także w Radzyniu.

wyrok 10mlnMiasto Radzyń Podlaski wygrało sprawę o uznanie wniosku o dotację w wysokości 10 mln zł na projekt "Rokoko na Nowo - rewitalizacja centrum Radzynia Podlaskiego". Wyrok został ogłoszony 5 lutego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie. 5 marca Miasto otrzymało pisemne uzasadnienie wyroku.

32Tegoroczne obchody Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych w Radzyniu przebiegały pod hasłem  „Chrystus za nas, my za Chrystusa”. Głównym wydarzeniem była Msza św. sprawowana w Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, po której zakończeniu uczestnicy uroczystości przeszli w pochodzie do gmachu przy ul. Warszawskiej 5 – dawnej siedziby Gestapo i Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa, a następnie do kościoła Świętej Trójcy, gdzie otrzymali błogosławieństwo krzyżem powstańców styczniowych.

p1010262Zabawa karnawałowa w Klubie Seniora prowadzonym w ramach projektu „Czas dla Seniorów” odbyła się w sobotę 2 marca w siedzibie klubu przy ul. Armii Krajowej 2. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy projektu, zaprzyjaźnieni seniorzy uczestniczący w zajęciach oraz zaproszeni goście, w tym przedstawiciele Urzędu Miasta z burmistrzem Jerzym Rębkiem.

e dowodPo 4 marca dowód osobisty stanie się e-dowodem. Zewnętrznie wygląda podobnie do wydawanego dotychczas. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie dokumentu (awersie) jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie.

image044Tradycyjna zabawa karnawałowa dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy MOPS w Radzyniu Podlaskim odbyła się 23 lutego w świetlicy Radzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Była to już 21. edycja imprezy. Organizator spotkania - MOPS pozyskał sponsorów, dzięki którym 125 dzieci w wieku od 2 do 10 lat mogło przeżyć wiele przyjemnych chwil oraz na zakończenie balu otrzymać paczki ze słodyczami.

urzad miastaPodział środków na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania sportu, krajoznawstwa i turystyki przedstawił na sesji Rady Miasta 25 lutego wiceburmistrz Sławomir Lipski. W budżecie miejskim na 2019 rok przeznaczono na te cele łącznie 378 tys. zł, które rozdzielono między 25 podmiotów.

dsc 0090Podczas lutowej sesji Rady Miasta (25.02) za osiągnięcia sportowe w 2018 roku wyróżnienia i nagrody Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski otrzymało 11 zawodników oraz 3 trenerów. - Godzi się uhonorować tych wszystkich, którzy w sposób szlachetny i oddany swym pasjom reprezentują siebie i rozsławiają dobre imię naszego miasta - mówił do sportowców burmistrz Jerzy Rębek.

dowod ekektroW związku z wdrażaniem z dniem 4 marca 2019 roku dowodów osobowych z warstwą elektroniczną będą występowały okresowe przerwy techniczne w działaniu Rejestrów Dowodów Osobistych, w związku z tym: