droga do gruntów rolnych15. listopada br. w Urzędzie Miasta została podpisana umowa dla zadania pn.: "Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radzyniu Podlaskim". Roboty budowlane polegać będą na podwyższeniu parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia z kruszywa łamanego. Inwestycja zwiększy przydatność eksploatacyjną zdegradowanej drogi. Wykonawcą inwestycji będzie firma: "Sylwia Mizerska BTM MULTI" z Radzynia Podlaskiego.

Zadanie jest współfinansowane ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego w wysokości 100 000,00 zł.