Urząd

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa zachęcamy do zapoznania się z materiałami i informacjami, które przybliżają i pozwalają zrozumieć zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem, a także zawierają wskazówki w zakresie stosowania skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami.

Cyberbezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami to „odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy” (art. 2 pkt 4) Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Do najpopularniejszych zagrożeń w cyberprzestrzeni możemy zaliczyć:

• Ataki z użycie szkodliwego oprogramowania,
• Kradzieże tożsamości,
• Ataki mające na celu wyłudzenie lub zniszczenie danych,
• Blokada dostępu do usług,
• Niechciana poczta (SPAM),
• Socjotechnika,
• Phishing.

Pamiętaj, że żaden bank czy Urząd nie wysyła e-maili do swoich klientów/interesantów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji.

Zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie sposobów zabezpieczania się przed zagrożeniami to wiedza niezbędna każdemu użytkownikowi komputera, smartfona czy też portali internetowych.

Warto również zapoznać się z informacjami i poradnikami zamieszczonymi na stronach:

https://stojpomyslpolacz.pl/

https://cert.pl/

https://akademia.nask.pl/

https://www.saferinternet.pl/

https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/aktualnosci

Aktualności:

Rekomendacje dla obywateli
Zapoznaj się z poradnikiem dotyczącym bezpieczeństwa skrzynek pocztowych i kont w mediach społecznościowych oraz zastosuj się do jego rekomendacji.
Bądź wyczulony na sensacyjne informacje, w szczególności zachęcające do natychmiastowego podjęcia jakiegoś działania. Weryfikuj informacje w kilku źródłach. Upewnij się, że informacja jest prawdziwa przed podaniem jej dalej w mediach społecznościowych. Jeśli masz jakieś wątpliwości, wstrzymaj się.
Uważaj na wszelkie linki w wiadomościach mailowych i SMS-ach, zwłaszcza te sugerujące podjęcie jakiegoś działania, np. konieczność zmiany hasła, albo podejrzaną aktywność na koncie. Obserwowaliśmy w przeszłości tego typu celowane ataki na prywatne konta, gdzie celem było zdobycie informacji zawodowych.
Upewnij się, że posiadasz kopię zapasową wszystkich ważnych dla siebie plików i potrafisz je przywrócić w przypadku takiej potrzeby.
Zgłaszaj każdą podejrzaną aktywność przez formularz na stronie incydent.cert.pl lub mailem na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Podejrzane SMS-y prześlij bezpośrednio na numer 799 448 084. Rekomendujemy zapisanie go w kontaktach.

pdfUstawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

pdfNajczęściej zgłaszane incydenty do CERT Polska w latach 2017-2020

pdfPrzykłady zagrożeń

Deklaracja dostępności Oficjalny serwis Urzędu Miasta Radzyń Podlaski

Urząd Miasta Radzyń Podlaski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalny serwis Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

 • data publikacji strony internetowej:
 • data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • brak audiodeskrypcji oraz napisów dla materiałów video/multimedialnych opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • pewne zdjęcia/grafiki zawierają nieadekwatne tytuły alternatywne.
 • pojawią się błędy w semantyce html.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • deklarację sporządzono dnia:
 • deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Jeżowski.
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 833512490

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Urząd Miasta Radzyń Podlaski
 • adres: ul. Warszawska 32
  21-300 Radzyń Podlaski
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 833512460

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku Urzędu Miasta Radzyń Podlaski

Miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych oznaczone znakiem pionowym i poziomym: parking przed wejściem głównym do budynku: 1 miejsce parkingowe, parking przy wejściu bocznym od strony sklepu Gama: 1 miejsce parkingowe.
Wejście główne do budynku wyposażone jest w podjazd architektoniczny umożliwiający osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim wjazd do holu urzędu oraz do wydziału spraw obywatelskich (urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste). Nie ma możliwości wjazdu na kolejne piętra budynku. W holu znajduje się telefon, który umożliwia skontaktowanie się z sekretariatem urzędu w celu wezwania odpowiedniego pracownika. Wejście boczne z poziomu terenu umożliwia dostęp do kasy urzędu, sali konferencyjnej oraz łazienki przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Skróty klawiaturowe

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
1. zmiany wersji kontrastowej,
2. możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
3. widoczny fokus.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
PgUp przewinięcie strony w górę
PgDn - przewinięcie strony w dół
Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
Home - przejście na górę strony
End - przejście na dół strony

Tłumacz języka migowego

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy tłumacza języka migowego mogą zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej 3 dni robocze przed dniem załatwiania sprawy w urzędzie (z wyłączeniem spraw nagłych). Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, za pośrednictwem osoby słyszącej pod nr telefonu 83 351 24 60 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W zgłoszeniu należy wskazać rodzaj sprawy, która ma być załatwiana w urzędzie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Inne informacje i oświadczenia

Redaktorzy serwisu dokładają wszelkich starań, aby treści umieszczane na stronie były dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

WAŻNE! KORONAWIRUS:

Wsparcie dla podatników w związku z koronawirusem

- Aktualne informacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego

- Uzupełnienie wypowiedzi burmistrza w sprawie koronawirusa

- Wystąpienie burmistrza miasta w sprawie koronawirusa

- Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV

 

CO TRZEBA WIEDZIEĆ NA TEMAT ZWALCZANIA I ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA?

Drodzy Mieszkańcy Miasta Radzyń Podlaski!

Zasady zachowania się osób, które powracają z zagranicy, które miały lub mogły mieć kontakt z osobą zakażoną:
Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje zaniechanie podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

Na podstawie danych dotyczących oceny ryzyka opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Francji (departament Oise w Regionie Hauts-de-France, region Ile-de France, departament Górna Sabaudia w regionie Owernia-Rodan-Alpy, departament Morbihan w regionie Bretania), Niemiec (Nadrenia Północna-Westfalia) i Japonii.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w krajach, gdzie wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem i zauważyłeś u siebie te objawy, to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Jeżeli wróciłeś z terenów, gdzie występuje duża ilość zachorowań i czujesz się dobrze (nie występują żadne z w/w objawów), prowadź u siebie samoobserwację stanu zdrowia przez okres 14 dni od czasu powrotu (w tym codziennego – rano i wieczorem pomiaru temperatury). Jeżeli w trakcie samoobserwacji pojawią się objawy takie jak gorączka 38 stopni C i powyżej, kaszel, duszność należy bezzwłocznie zgłosić się do oddziału zakaźnego lub telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną, lub telefonicznie uzyskać poradę u lekarza rodzinnego, lub wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego.

Osoby z objawami (podejrzenia zakażenia koronawirusem) nigdy nie powinni zgłaszać się do lekarza rodzinnego ani do SOR-u!

Na chwile obecną, nie są podejmowane działania typu: prowadzenie badań w kierunku zakażenia koronawirusem u osób nie wykazujących objawów zakażenia (zdrowych), czy prowadzenie kwarantanny osób powracających z regionów Włoch, Niemiec, itp.

Numery telefonów kontaktowych dla Mieszkańców Miasta Radzyń Podlaski:
Sanepid w Radzyniu Podlaskim telefony: 83-352-74-16 lub 83-352-74-17; całodobowy dyżur w Sanepidzie pod numerem 668-838-347
Oddział zakaźny szpitala w Łukowie numer telefonu 25-798-20-00 wewnętrzny 291 lub 292.

Zalecenia do realizacji dla mieszkańców w życiu codziennym:
• bezwzględnie przestrzegać zasad higieny (myć ręce ciepłą wodą z użyciem mydła zwłaszcza po każdym powrocie do domu, przed każdym posiłkiem, itp., należy zmieniać ubranie po powrocie do domu);
• zachowywać odległość 1 metra od osób które kaszlą lub kichają;
• minimum raz dziennie myć klawiaturę telefonu z użyciem preparatu na bazie alkoholu.
• unikać przebywania w miejscach gdzie występują większe zbiorowiska ludzi;
• nie opuszczać miejsca zamieszkania bez zaistnienia naprawdę poważnych przyczyn;
• zachować zdrowy rozsądek podczas dokonywania zakupów w sklepach
• sprawy w instytucjach publicznych (w tym w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski) załatwiać głównie z wykorzystaniem łączności telefonicznej i poprzez e-mail; sprawy które nie są pilne do załatwienia w bieżącym okresie odłożyć do realizacji na później. Wszystkie instytucje publiczne w tym Urząd Miasta Radzyń Podlaski wskazują swoje dane kontaktowe na stronach internetowych instytucji. Sekretariat Urzędu Miasta Radzyń Podlaski tel. 83-351-24-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• czas zamknięcia szkół i sprawowania przez rodziców opieki nad dziećmi do lat 8 wykorzystywać zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. spędzać go w domu, nie wyjeżdżać w sprawach mało ważnych do innych miast i miejscowości, nie traktować tego czasu na wypoczynek, a jako czas przeznaczony na rodzaj domowej kwarantanny, pozyskiwać z mediów informacje o rozwoju sytuacji epidemiologicznej i bezwzględnie stosować się do nakazów przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia, Inspektorów Sanitarnych, realizować polecenia przekazywane przez Wojewodów oraz władze samorządowe. Szczególna prośba do osób młodych by nie organizowały wyjść grupowych oraz spotkań w miejscach zwyczajowo do tego przeznaczonych.
• udzielać sobie wzajemnej pomocy sąsiedzkiej, zwłaszcza w odniesieniu do osób w podeszłym wieku, samotnych i chorych.
• wskazana jest tzw. codzienna samoobserwacja stanu zdrowia własnego, domowników a zwłaszcza dzieci.

W przypadku skierowania przez Sanepid osób do kwarantanny domowej bezwzględnie przestrzegać zakazu opuszczania przez taką osobę miejsca zamieszkania. Osoba taka musi bezwzględnie być obecna w domu i poddawać się czynnościom kontrolnym jakie w stosunku do niej będzie realizować policja. Niedopełnienie powyższego nakazu może skutkować wysoką karą pieniężną.

Drodzy Państwo powyższe zalecenia zostały wprowadzone w trosce o zdrowie Nas Wszystkich i nie powinny być traktowane jako jakiekolwiek ograniczenia praw czy wolności osobistych. Ich skrupulatne przestrzeganie na pewno przyczyni się do poprawy sytuacji epidemiologicznej i utrudni rozprzestrzenianie się śmiercionośnego wirusa. Dlatego raz jeszcze apeluję by powyższe zagadnienia potraktować poważnie. Zachęcam do śledzenia strony internetowej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski na której pod linkiem „koronawirus” będą sukcesywnie umieszczane wszystkie informacje o rozwoju sytuacji na naszym terenie oraz nakazy i polecenia przekazywane przez uprawnione instytucje państwowe.

Przedszkole Miejskie nr 3
ul. Reja 2

 Telefon: (83) 352 02 64

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Przedszkole Miejskie w Radzyniu Podlaskim - Filia Nr 2

 

 

Przedszkole Miejskie nr 2
św. Brata Chmielowskiego 8

Telefon: (83) 352 09 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedszkole Miejskie w Radzyniu Podlaskim - Filia Nr 1

 

plakat aplikacjaNasza aplikacja to audioprzewodnik na telefon, który umożliwia zwiedzanie miasta przy wykorzystaniu własnego smartfona i słuchawek. Co ważne, aplikacja jest bezpłatna.

Proponowana audiowycieczka to zarówno spacer przez historię, jak i spotkanie z niezwykłymi zabytkami Radzynia. Rozpoczynamy ją się na dziedzińcu XVIII-wiecznego Pałacu Potockich, który powszechnie uznawany jest za europejską perłę architektury rokokowej. Następnie udajemy się w kierunku oranżerii, spacerując parkowymi alejami w cieniu pomnikowych drzew. Po opuszczeniu zespołu pałacowo-parkowego wkraczamy do miasta. Idziemy w kierunku pl. Wolności, gdzie zatrzymujemy się przed pomnikiem Karola Lipińskiego, jednego z najwybitniejszych skrzypków w XIX-wiecznej Europie, a także przystajemy na Skwerze Podróżników. Nasze zwiedzanie kontynuujemy spokojnymi uliczkami miasta, poznając jego prawie 700-letnie dzieje. W opowieści przewodnika przewijają się znane z historii Polski wydarzenia i nazwiska. Wspólne zwiedzanie kończy się przed kolejnym bardzo cennym zabytkiem Radzynia – kościołem Świętej Trójcy.

Aby pobrać i zainstalować aplikację na swoim smartfonie należy wejść w Google Play (urządzenie z Androidem) lub App Store (urządzenie z iOS) i odszukać ją pod nazwą „Spacerem po Radzyniu Podlaskim”. Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji na ekranie pojawi się zapytanie, czy zezwolić na dostęp do informacji o lokalizacji urządzenia (GPS). Wybierając „zezwól” aplikacja automatycznie wykryje położenie użytkownika i poinformuje jak rozpocząć zwiedzanie. Wybierając opcję „odmów” możemy mieć utrudnione korzystanie z aplikacji, a przełączanie nagrań pomiędzy poszczególnymi atrakcjami turystycznymi Radzynia będzie musiało odbywać się ręcznie.

Decydując się na zwiedzanie Radzynia z użyciem aplikacji warto mieć dobrze naładowany telefon. Pełne przejście proponowanej trasy zajmie nam blisko godzinę i pobierze około 15-20% baterii. Ponadto warto „uzbroić się” w słuchawki dla lepszego odbioru prezentowanych treści.

Aplikację wykonała firma AUDIOTOUR, natomiast jej opracowania podjęli się: Karol Niewęgłowski i Robert Mazurek. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Urząd Miasta i Radzyński Ośrodek Kultury w ramach 550-lecia Radzynia Podlaskiego.

punk informacji turystycznej

 

Radzński Ośrodek Kultury
ul. Jana Pawła II 4,
21-300 Radzyń Podlaski
tel. (83) 352-73-14 (sekretariat) 
606-234-320 (dyrektor) 
www.rok-radzyn.pl

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Podlaskim  

osoba odpowiedzialna
Tomasz Borowicz
pok 18 (parter)
tel: 83 351 24 93
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z art.41 ust.41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Podlaskim powołani zostali Zarządzeniem Nr 2/15 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Podlaskim  (z późn. zm. ) w składzie:

Bogdan Fijałek - przewodniczący Komisji
Jerzy Grzesik – zsatępca przewodniczącego
Arkadiusz Luniak -  członek Komisji
Janusz Mazurek -  członek Komisji
Robert Mazurek - członek Komisji
Danuta Wojtyczka - członek Komisji
Katarzyna Wołosowicz - Obroślak - członek Komisji

 

Zadania Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności inicjuje działania w zakresie związanym z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz narkomanii w szczególności:

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków i innych uzależnień;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych;
5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131    i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Realizacja zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Radzyń Podlaski jest realizowany przez Pełnomocnika ds. realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Formy wsparcia dla osób doświadczających uzależnienia, współuzależnienia i przemocy w rodzinie dostępne w Radzyniu Podlaskim


1. Punkt informacyjno – konsultacyjny
d/s. przeciwdziałania alkoholizmowi przemocy w rodzinie

Punkt informacyjno - konsultacyjny d/s. przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie mieści się w „Domu Parafialnym” przy Kościele Parafialnym p. w. Trójcy Świętej, ul. Ostrowiecka 1 (wejście od kościoła).
Czynny jest we wtorki od godz. 17.00 do 19.00.
Dyżurują w nim członkowie Miejskiej Komisji d/s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Podlaskim.
Można w nim skorzystać z porady, wsparcia i uzyskać pomoc w napisaniu wniosków lub innych pism związanych z rozwiązywanymi przez punkt problemami.

2. Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU SP ZOZ w RADZYNIU PODLASKIM ul. WISZNICKA 111.
Poradnia mieści się w tzw. pawilonie psychiatryczne - odwykowym (wejście od strony wschodniej).
Do poradni mogą zgłaszać się osoby doświadczające problemów w związku z piciem alkoholu a także członkowie ich rodzin.
Kontakt z poradnią: (83) 413 23 79.

ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIEŃ SP ZOZ w RADZYNIU PODLASKIM ul. WISZNICKA 111
Oddział prowadzi podstawową terapię uzależnienia od alkoholu (6 tygodni).
Leczenie w oddziale jest planowane, tzn. termin wyznaczany jest po rozmowie kwalifikacyjnej.
Kontakt z oddziałem: (83) 413 23 55 lub 56 lub 57
Po ukończeniu leczenia w oddziale, pacjenci mogą korzystać z sesji zapobiegania nawrotom, które odbywają się w każdą ostatnią sobotę miesiąca od godz. 10-tej na terenie oddziału.
Przewidziany jest udział w zajęciach także tych osób, które ukończyły podstawową terapię w innych oddziałach.
Kontakt z oddziałem: (83) 413 23 55.

ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY SP ZOZ w RADZYNIU PODLASKIM ul. WISZNICKA 111
Oddział prowadzi detoksykację alkoholową.
Należy uprzednio skontaktować się z ordynatorem oddziału lub lek. dyżurnym celem uzgodnienia spraw związanych z przyjęciem.
Kontakt z oddziałem: (83) 413 23 71 lub 58 lub 60 lub 63

3. Grupa dla osób współuzależnionych
i ofiar przemocy w rodzinie

Grupa dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie prowadzona przez Stowarzyszenie „Nadzieja” i dofinansowywana przez samorząd.
Spotyka się w „Domu Parafialnym” przy Kościele Parafialnym p. w. Trójcy Świętej, ul. Ostrowiecka 1 (wejście od kościoła).
Spotkania odbywają się we wtorki od godz. 17.00 do 19.00.
Część zajęć ma formę grupy psychoedukacyjnej. Zajęcia takie prowadzi psycholog lub specjalista psychoterapii uzależnień.
Część spotkań ma formę grupy samopomocowej. Wówczas osoby przychodzące na grupę dzielą się swoim doświadczeniem i udzielają sobie wsparcia.

4. Grupy Anonimowych Alkoholików

Grupa Anonimowych Alkoholików REZONANS
Istnieje od 1990 roku.
Spotyka się w Pałacu Potockich,
ul. Jana Pawła II (wejście od suchego stawu).
Mityngi odbywają się we wtorki od godz. 19.00.

Grupa Anonimowych Alkoholików ORION
Istnieje od 2000 roku.
Spotyka się  przy Kościele Parafialnym p. w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy,
ul. Wyszyńskiego 6.
Mityngi odbywają się ww czwartki od godz. 18.30.

Grupa Anonimowych Alkoholików PODAJ DŁOŃ
Istnieje od 2013 roku.
Spotyka się  przy Kościele Parafialnym p. w. Trójcy Świętej,
ul. Ostrowiecka 1 (wejście od kościoła).
Mityngi odbywają się w niedziele od godz. 18.00.

5. Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Stop" w Radzyniu Podlaskim
Adres siedziby: Jana Pawła II 4, 21-300 Radzyń Podlaski.
Tel.: 502 347 953.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona: www.wolaosowińska.com.pl
Otwarty codziennie od godz. 18.00
Rok powstania: 1988.
Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000046680.
Główny Urząd Statystyczny - nr REGON: 030183247.
Urząd Skarbowy - nr NIP: 538-14-54-544.
Obszary działań:
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
Ochrona zdrowia
- Ochrona i promocja zdrowia
-.Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Stowarzyszenie Osób Współuzależnionych i Doświadczających Przemocy w Rodzinie "Nadzieja" w Radzyniu Podlaskim
Adres siedziby: ul. Jana Pawła II 15, 21-300 Radzyń Podlaski.
Rok powstania: 2010.
Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000372439.
Główny Urząd Statystyczny - nr REGON: 060719492.
Urząd Skarbowy - nr NIP: 538-18-44-191.
Obszary działań:
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
Ochrona zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

           Mityngi Anonimowych Alkoholików w Radzyniu Podlaskim

Grupa

Kiedy się spotyka?

Gdzie się spotyka?

Grupa AA

Rezonans

Wtorek

godz. 19.00

ul. Jana Pawła II 4 Pałac Potockich (wejście od "suchego stawu")

Grupa AA

Orion

Czwartek

godz. 18.30

ul. Wyszyńskiego 6 - Sala z tyłu kościoła (Wszystkie mityngi otwarte)

Grupa AA

Podaj dłoń

Niedziela

godz. 18.00

ul. Ostrowiecka 1 – Sala w „starej plebanii” (wejście od kościoła)


    Wniosek o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego (można wypełnić wniosek kożystając z formularza, lub też opisać „swoimi słowami” na kartce).

Wniosek do pobrania

Wniosek do pobrania

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE