Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z domów jednorodzinnych i wielorodzinnych w 2024 r.:

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ
MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ
WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

Zabudowa wielorodzinna (bloki wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych)