Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Miasta Radzyń Podlaski w ramach opłat za wywóz odpadów mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

 

Co można oddać do PSZOK-u? 

- żarówki, świetlówki, lampy fluorescencyjne

- szkło okienne

- przeterminowane i zbędne leki oraz opakowania po nich, środki niezbędne do ich użycia, np. strzykawki i igły

- zużyte oleje i smary

 - resztki farb, rozpuszczalników i lakierów

- chemikalia i opakowania po nich, zawierające niebezpieczne substancje

- odpady wielkogabarytowe

- środki ochrony roślin, nawozach i opakowania po nich

- zużyte opony i dętki

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- zużyte baterie i akumulatory

- gruzy z rozbiórek i remontów (bez odpadów zawierających azbest)

- tusze do drukarek i tonery

- styropian

- papa

 

Czego nie oddajemy?

ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH.

 

Kto może oddać odpady do PSZOK i za ile?

Do PSZOKu odpady mogą oddawać wyłącznie mieszkańcy Radzynia Podlaskiego, bez dodatkowych kosztów, w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych (z wyjatkiem zmieszanych odpadów budowlanych- max 200 kg i opon- 8 szt.).


Gdzie jest PSZOK?

Ul. Kocka 25 (k. miejskiej oczyszczalni ścieków i bazy PUK Sp. z o. o.)

21-300 Radzyń Podlaski

Mapa:

https://www.google.com/maps/place/Przedsi%C4%99biorstwo+Us%C5%82ug+Komunalnych+Sp.+z+o.o.+Oczyszczalnia+%C5%9Bciek%C3%B3w/@51.7739623,22.5892194,352m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4722196857508bb1:0x7aea37e6f8923c7!8m2!3d51.7737553!4d22.586693!5m1!1e4?hl=pl

 

Godziny otwarcia PSZOK:

Poniedziałek - sobota 8:00 - 16:00

 

Informacja o PSZOK na stronie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim:

http://www.pukradzyn.pl/smieci