DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

  • Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne. [POBIERZ]
  • Dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a na terenie której powstają odpady komunalne. [POBIERZ]
  • Dla nieruchomości, na terenie której nie zamieszkują mieszkańcy a na terenie której powstają odpady komunalne. [POBIERZ]