DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

  • Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne- DOMY JEDNORODZINNE I ZABUDOWA WIELORODZINNA [POBIERZ]
  • Dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a na terenie której powstają odpady komunalne- DOM+FIRMA [POBIERZ]
  • Dla nieruchomości, na terenie której nie zamieszkują mieszkańcy a na terenie której powstają odpady komunalne- FIRMY [POBIERZ]