Historia

DSC 0069W wigilię Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na ścianie budynku dawnego aresztu śledczego Gestapo (1939-44) i Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (1944-56) w Radzyniu przy ul. Warszawskiej 5A została odsłonięta i poświęcona nowa tablica, z napisem mówiącym prawdę o tym miejscu. Wcześniej w sali widowiskowej Oranżerii odbył się pokaz diaporamy prezentującej wnętrza aresztu z napisami wyrytymi na ścianach przez więźniów UB.

DSC 0019Z okazji 1 rocznicy śmierci w Radzyńskiej Izbie Regionalnej otwarta została wystawa poświęcona życiu i działalności patriotycznej oraz pedagogicznej Rudolfa Probsta - żołnierza Armii Krajowej, agenta AK w sanockim Gestapo, wieloletniego nauczyciela i wychowawcy radzyńskiej młodzieży, turysty, dyrektora i budowniczy obecnego gmachu I LO. Podczas wernisażu zaprezentowany został film "Byłem w Gestapo". Nie obyło się bez wspomnień – wychowanków, współpracowników, przyjaciół, kombatantów.

 

park palacW pierwszych dniach lutego 1767 r. Radzyń by miejscem wielkiego zjazdu znakomitych postaci, o którym rozpisywały się warszawskie gazety. Wydarzenie się stało głośne w Polsce. Okazją stał się ślub córki Eustachego i Marianny Potockich – Cecylii Urszuli ze starostą czerkaskim, księciem Hieronimem Sanguszką. Na uroczystości został zaproszony przyjaciel domu, świeżo mianowany biskup warmiński – Ignacy Krasicki.

DSC 0083Promocja książki Joanny Kowalik "Dobra ziemskie Radzyń. Historia majątku od XVIII do XX wieku" odbyła się w piątek 4 lutego w Radzyńskim Ośrodku Kultury. O wadze publikacji oraz dużym zainteresowaniu mieszkańców Radzynia przeszłością swego miasta, świadczy wysoka frekwencja na spotkaniu.

park palacO licznych działaniach podejmowanych przez Miasto w dziedzinie rewaloryzacji zespołu pałacowo - parkowego informował podczas ostatniej sesji Rady Miasta, 26 stycznia, burmistrz Jerzy Rębek. Są wśród nich m.in. starania o uznanie zespołu za Pomnik Historii, czyli obiekt zabytkowy o znaczeniu ponadregionalnym, oraz – w celu pozyskania środków na rewaloryzację miasta, Pałacu Potockich oraz parku.

powstanie styczniowePowstanie Styczniowe – narodowy zryw wolnościowy z 1863 r. jest dla Radzynia ważnym wydarzeniem.

DSC 0210W Radzyńskiej Izbie Regionalnej można oglądać wystawę zatytułowaną "Świt chrześcijaństwa". - Wpisuje się ona w rozpoczynające się obchody 1050-lecia chrztu Polski – podkreślił, otwierając ekspozycję Tomasz Pietrzela. Na pięciu planszach i w dwóch gablotach można oglądać materialne pamiątki pierwszych wieków obecności krzyża na naszej ziemi.

Erazm Sanguszko2 grudnia 1844 – w Sławucie na Wołyniu zmarł Eustachy Erazm Sanguszko – książę i wojewodzic wołyński, generał polski, walczący w wojnie polsko – rosyjskiej, insurekcji kościuszkowskiej i w wojskach Napoleona. Urodził się 26 października 1768 roku w Radzyniu.

DSC 0033W Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 8 listopada otwarta została wystawa poświęcona Powstaniu Styczniowemu. Obecni na wernisażu mogli wysłuchać ciekawych wykładów poświęconych powstaniu, jego kapelanowi – ks. Stanisławowi Brzósce oraz postawom duchowieństwa wobec sprawy narodowej. Wystawie towarzyszy publikacja wydana staraniem ks. prał.Romana Wiszniewskiego.

Od połowy października możemy podziwiać odrestaurowane rzeźby Jana Chryzostoma Redlera na zachodniej bramie Pałacu Potockich. Jest nadzieja, że proces restauracji najcenniejszego elementu naszej "perły rokoka" będzie kontynuowany w przyszłym roku. Miasto 30 października skierowało do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich.