Historia

Mikołaj Cebulka600 lat temu - 14 kwietnia 1415 roku król Władysław Jagiełło dokumentem wydanym w Kaliszu nadał "pustkowie nad rzeką Białką" Mikołajowi Cebulce - sekretarzowi Wielkiego Księcia Witolda. Tą datą ziemie, na których leży m.in. Radzyń weszły na stałe do historii. Mikołajowi Cebulce zawdzięczamy początek osadnictwa na naszych ziemiach.

Odkłamać historię - prawda o areszcie śledczym przy ulicy Warszawskiej Interpelację dotyczącą treści tablicy umieszczonej na budynku przy ul. Warszawskiej 5 A, w którym w czasie okupacji niemieckiej funkcjonował areszt śledczy niemieckiego Gestapo, następnie - komunistycznego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego złożył radny Robert Mazurek podczas ostatniej sesji Rady Miasta w dniu 27 marca.

Kalendarium historyczneW 1468 r. król Kazimierz Jagiellończyk wydał przywilej lokacyjny, umożliwiający założenie miasta. W świetle zapisów historycznych, pierwsza z osad, które dały początek miastu, nosiła nazwę Kozirynek. W II połowie XVI wieku ustaliła się nazwa - Radzyń. Pod koniec XVII w. miasto przeszło we władanie Stanisława Antoniego Szczuki, podkanclerza litewskiego, by później, jako wiano wnuczki Szczuki - Marii Kątskiej, trafić w ręce Eustachego Potockiego, fundatora okazałego pałacu – rezydencji magnackiej.