Historia

mniszech nagrobekW lipcu tego roku świat obchodzi 50. rocznicę lądowania człowieka na Księżycu. Warto zdementować  tę informację: nawet dzieci wiedzą, że pierwszym człowiekiem, który postawił nogę na Srebrnym Globie, był Jan Twardowski, a wydarzyło się to nie 50, a 446 lat temu. Menadżerem i sponsorem podróży był 23-letni wówczas Mikołaj Mniszech – właściciel Radzynia!!! Jak do tego doszło?

Warszawska 5AJeszcze w tym roku przeprowadzony zostanie remont budynku przy ul. Warszawskiej 5A, w którym znajdował się w czasie okupacji areszt Gestapo, a w czasach stalinowskich - wiezienie Urzędu Bezpieczeństwa. Kolejnym krokiem będzie urządzenie w tym miejscu placówki muzealnej poświęconej ofiarom dwóch XX-wiecznych totalitaryzmów: niemieckiego nazizmu  i komunizmu. Jednym z jej j elementem będą prawdopodobne odkryte niedawno na dziedzińcu macewy.

DSC 0033 3Gościem spotkania, które odbyło się w Klubie Seniora 8 marca była Ewa Koziara – historyk, dziennikarka,  autorka książki „Antopol-Tokary. Wskrzeszone wspomnienia”, obecnie dyrektor  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej. Publikacja poświęcona jest żeńskiej gałęzi rodziny Szlubowskich. Przy okazji jednak uczestnicy spotkania dowiedzieli się ważnych informacji dotyczacych Radzynia.

p1010056W 26. rocznicę śmierci ks. Józefa Rącza w parafii Świętej Trójcy w Radzyniu została odprawiona Msza św. w intencji kapłana, którą sprawowali ks. płk. Sławomir Niewęgłowski oraz proboszcz parafii – ks. kan. Krzysztof Pawelec – obaj związani z Ruchem Światło-Życie. - Ks. Józef Rącz pomagał rozpoznać wolę Bożą i odnaleźć swoje miejsce we wspólnocie Kościoła, uczył odpowiedzialności za Kościół, także  w wymiarze parafialnym i wspólnotowym – mówił w homilii ks. S. Niewęgłowski.

powstanie styczniowePowstanie Styczniowe – narodowy zryw wolnościowy z 1863 r. jest dla Radzynia ważnym wydarzeniem. Świadczy o tym wielość historycznych pamiątek (mogiła powstańców przy ul. Powstańców Styczniowych, groby uczestników Powstania Styczniowego na cmentarzu parafialnym, krzyż z kaplicy Pana Jezusa w kościele Świętej Trójcy, przy którym idący do powstania składali przysięgę), ale także upamiętnienia: imię Bohaterów Powstania Styczniowego nadane Szkole Podstawowej nr 1, nazwy ulic: Powstania Styczniowego, Powstańców Styczniowych, Romualda Traugutta, Karola Krysińskiego.

Ostatnio pisaliśmy o 550-leciu nadania praw miejskich Radzyniowi. Teraz cofnijmy się w czasie, bo początek miasta nie oznaczał początku osadnictwa na naszym terenie. To zaczęło się 53 lata wcześniej, a zawdzięczamy je Mikołajowi Cebulce herbu Cielepała z Czechowa.

herb grotWłaśnie dzisiaj - 31 marca przypada rocznica nadania prawa miejskich naszemu miastu. Zachęcamy do zapoznania się z historią jego powstania.

smierc krolaWażną, wpływową familią związaną z Radzyniem ponad wiek: od roku 1540 do 1653, byli Mniszchowie. Niestety, jej ówcześni czołowi przedstawiciele w historii Polski nie okryli się dobrą sławą - choć się w niej mocno zaznaczyli.

herbW przyszłym roku obchodzić będziemy 550. rocznicę nadania praw miejskich naszej miejscowości. To okazja, by przypomnieć ważne fakty z dziejów Radzynia, który ma długą i niezwykle interesującą historię. Wydarzenia, jakie tu miały miejsce, właściciele, którzy tu przebywali i tworzyli dzieje Radzynia – pozwalają śledzić dzieje Rzeczypospolitej.

anna sapiezanka czartoryskaDwieście lat temu – 25 września 1817 roku Pałac Potockich był świadkiem niecodziennej uroczystości: w Radzyniu odbył się ślub Anny Zofii Sapieżanki z księciem Adamem Jerzym Czartoryskim (Tak, tak! Tym od Hotelu Lambert). Mimo dużej różnicy wieku, małżonków połączyła wielka miłość, której patronką, szczególnie w trudnych latach emigracji, była zapobiegliwa matka i teściowa – Anna Sapieżyna.

W roku 1799 właścicielką radzyńskiego pałacu – za pośrednictwem ks. Stanisława Staszica - stała się słynąca z gospodarskiej zapobiegliwości Anna Sapieżyna (1772-1859). Była ona córką Andrzeja Zamoyskiego - kanclerza wielkiego koronnego i wychowanką ks. Stanisława Staszica, który rozbudził w swej uczennicy zainteresowania matematyką i naukami przyrodniczymi, nauczył kierowania sprawami majątkowymi. Należała do elity kulturalnej, intelektualnej i patriotycznej kraju. Poza tym była silną, zaradną, gospodarną, pracowitą osobą. W dodatku wielka patriotka – ale już pozytywistyczna. Po prostu bizneswomen! Wzór dla współczesnych kobiet, które łączą obowiązki macierzyńskie z pracą.