Od 1 września 2016 r. wchodzi w życie uchwała Rady Miasta Radzyń Podlaski zmieniająca sposób oddawania i przyjmowania odpadów biodegradowalnych oraz budowlanych.

Odpady BIOdegradowalne

Właściciel nieruchomości położonej w Radzyniu Podlaskim będzie mógł oddać maksymalnie 8 worków o pojemności 120 l z odpadami biodegradowalnymi miesięcznie (dotyczy całej nieruchomości, nie ilości złożonych deklaracji z nieruchomości). 4 worki będzie można wystawić bezpośrednio przed posesję oraz 4 worki samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Radzyniu Podlaskim (PSZOK) przy ul. Kockiej 25. Ponadto do PSZOK właściciel nieruchomości będzie mógł dostarczyć nieograniczoną ilość drewna (ścięte drzewa) i gałęzi.

 

Odpady budowlane pochodzące z remontu

Właściciel nieruchomości położonej w Radzyniu Podlaskim będzie mógł samodzielnie dostarczyć do 0,5 m3 odpadów budowlanych pochodzących z remontu mieszkania, czy domu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Kockiej 25.

 

Co to jest PSZOK i gdzie to jest?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Miasta Radzyń Podlaski w ramach opłat za wywóz odpadów mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

PSZOK znajduje się przy ul. Kockiej 25 (k. miejskiej oczyszczalni ścieków i bazy PUK Sp. z o. o.) w Radzyniu Podlaskim- nie w Adamkach (Białej).

Mapa:

https://www.google.com/maps/place/Kocka+25,+Radzy%C5%84+Podlaski,+Polska/@51.7764322,22.5934596,679m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x47221942860c5193:0xd7499eb03f4f885!2sKocka+25,+Radzy%C5%84+Podlaski,+Polska!3b1!8m2!3d51.7763792!4d22.5893802!3m4!1s0x47221942860c5193:0xd7499eb03f4f885!8m2!3d51.7763792!4d22.5893802!5m1!1e4?hl=pl

 

Godziny otwarcia PSZOK:

Poniedziałek - piątek 7:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 16:00

 

Więcej o PSZOK:

http://www.pukradzyn.pl/smieci

http://www.radzyn-podl.pl/gospodarka-odpadami/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow.html

 

Co zrobić z nadmiarem skoszonej trawy, czy zebranych liści?

Po prostu załóż kompostownik, poniżej sprawdź jakie to proste i ile korzyści Ci to przyniesie:

http://www.radzyn-podl.pl/edukacja-ekologiczna/908-warto-zakladac-kompostowniki.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULOTKA/INFORMACJA jak założyć kompostownik:

 

Podstawa prawna zmian:

Zmiany wynikają z Uchwały nr XXIII/138/2016 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/123/2016 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://www.radzyn-podl.pl/gospodarka-odpadami/akty-prawne.html