Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej organizuje konkurs pt. „Segreguję, nie marnuję- TWORZĘ!”.

Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Radzynia Podlaskiego. Głównym założeniem konkursu jest stworzenie pracy wykorzystując ponownie odpady komunalne tj. plastik, metal, aluminium, tektura, papier, szkło itd. Stworzona praca winna stanowić rzecz codziennego użytku. Prace należy złożyć do Urzędu Miasta Radzyń Podlaski (pokój 103) najpóźniej do 10 czerwca 2016 r. Spośród wszystkich złożonych prac komisja konkursowa wybierze najlepsze w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa oraz gimnazjum.

Zwycięscy i wyróżnieni zostaną nagrodzeni podczas uroczystej wystawy, o terminie której zostaną poinformowani listownie lub telefonicznie.

Regulamin konkursu "Segreguję, nie marnuję- TWORZĘ!":

--> Pobierz tutaj <--