Miasto Radzyń Podlaski organizuje I Radzyński Test Wiedzy Ekologicznej. W teście mogą wziąć udział wszyscy uczniowie klas IV- VI szkół podstawowych w Radzyniu Podlaskim.

Test zorganizowany będzie w terminie od 25 stycznia do 5 lutego 2016 r., z podziałem na dwa etapy.

I etap odbędzie się w poszczególnych klasach szkół, które zdecydują się wziąć udział w teście.

30 osób z największą ilością zdobytych punktów w I etapie przejdzie do finałowego II etapu testu, który odbędzie się w lutym b.r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

3 osoby z największą ilością punktów w II etapie otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski, zachęcamy i zapraszamy do udziału!

 

Regulamin I Radzyńskiego Testu Wiedzy Ekologicznej:

Regulamin testu

 

Uczniowie, którzy będą brali udział w teście powinni zobaczyć pytania do testu, zamieszczone poniżej.

PYTANIA do TESTU!!!

Pytania do I Radzyńskiego Testu Wiedzy Ekologicznej

UWAGA! Odpowiedzi na pytania z zakresu gospodarki odpadami poukrywane są w materiałach zamieszczonych w zakładce "Gospodarka Odpadami" na stronie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

 

Oficjalny plakat wydarzenia:

A4

A3