Syngeos appZastanawiasz się, czy jakość powietrza jest wporządku? Zanim wyjdziesz z domu sprawdź, jaki jest stan powietrza w Twojej okolicy. W tym celu...

...pobierz aplikację Syngeos lub Kanarek na swój telefon. Możesz też sprawdzić na stronie internetowej Miasta Radzyń oraz stronie producenta czujnikór tj. Syngeos.

Czujniki jakości powietrza zostały zamontowane na budynkach: Urzędu Miasta, Przedszkola Miejskiego nr 1, Przedszkola Miejskiego nr 2, osiedlu Zgoda i osiedlu Satuń. Tablice wyświetlające wyniki pomiarów na budynkach przedszkoli oraz Urzędu. Czujniki mierzą:
- stężenie pyłów PM 2,5;
- stężenie pyłów PM 10;
- stężenie pyłów PM 1;
- temperaturę powietrza;
- wilgotność powietrza;
- ciśnienie powietrza.

onhiemmoitruong

Bieżąca wiedza o stanie zanieczyszczeń, ma służyć mieszkańcom do podejmowania decyzji o pobycie na zewnątrz budynków osób, szczególnie narażonych na działanie smogu (dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z chorobami układu oddechowego). Miasto Radzyń, które sfinansowało montaż czujników i tablic, pragnie by miał on również działanie prewencyjne. Uświadamiające mieszkańcom, jak duży wpływ na jakość powietrza, ma spalanie odpadów w piecach i kotłach c.o. czy ogrzewanie domów słabej jakości paliwem. Obecne umiejscowienie czujników pozwala na objęcie całego miasta.

Osoby, które chcą na bieżąco śledzić wyniki pomiarów w swoim telefonie, mogą zainstalować aplikację Syngeos i Kanarek. Dla systemów opartych o Android można je pobrać ze sklepu Google Play. Aplikacje mogą również wykorzystywać użytkownicy IOS.

Syngeos mapa