24 października w sali Radzyńskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie, którego motywem przewodnim była "Gospodarka odpadami komunalnymi".

Spotkanie odbyło się na zaproszenie Rektora Radzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Dariusza Gałana i Prezesa Radzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zbigniewa Ostapowicza. Piotr Tarnowski - Inspektor WZM Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej, przeprowadził prelekcję połączoną z prezentacją multimedialną. W wydarzeniu wzięło udział ok 30 seniorów, którzy bardzo energicznie i merytorycznie reagowali na wszystkie przedstawione zagadnienia. Urzędnik zaprezentował najważniejsze punkty związane z gospodarką odpadami komunalnymi, omówił podział na frakcje, działanie PSZOK, miejsca, gdzie można oddać przeterminowane leki, zmiany w przepisach, nowe trendy w odpadach i kierunek, dokąd rynek odpadowy zmierza.

Ponadto, Prezes RSM przekazał zebranym zakres działań, jakie spółdzielnia wykonuje i planuje wykonać, aby zrównoważyć gospodarkę odpadami na terenie swoich nieruchomości tj. m.in: instalację nowych altan śmietnikowych, montaż światła w altanach oraz kamer monitorujących korzystających ze śmietnika, a także zamków do altan na kartę chipową, żeby spersonalizować każde wejście. Wszystkie powyższe zabiegi mają zadanie zoptymalizować koszty mieszkańców z zakresu gospodarki odpadów komunalnych, w tym uniknąć zwiększenia stawek za brak poprawnej segregacji, przy maksymalizacji poprawnej zbiórki selektywnej.

Uczestnicy na koniec spotkania otrzymali ulotki o szczegółowym sposobie segregacji oraz ulotki o kompostowaniu, jak prawidłowo założyć i prowadzić kompostownik.

Zdjęcia: Andrzej Koślacz, RSM