Plakat II edycji konkursu Segreguje nie marnujeBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski ogłasza II edycję konkursu pn. "Segreguję, nie marnuję- TWORZĘ!". Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie Radzynia Podlaskiego, którzy dostarczą do Urzędu Miasta Radzyń Podlaski prace wykorzystujące ponowne użycie odpadów komunalnych tj. plastik, metal, aluminium, tektura, szkło opakowaniowe itd.

Uczestnicy konkursu powinni złożyć prace w szkole do której uczęszczają, a szkoła przekaże je zbiorczo do Urzędu Miasta Radzyń Podlaski (pokój 103) lub osobiście, nie później niż do dnia 9 czerwca 2017 r. Prace można wykonać w dowolnej formie i przy użyciu wielu technik, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane. Każda praca powinna być opisana tj. imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Zwycięzcy w dwóch kategoriach (szkoły podstawowe oraz gimnazja) oraz wyróżnieni (dwie prace w każdej kategorii) otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Miasta Radzynia Podlaskiego. Ponadto, jako dodatkowa forma wyróżnienia, najlepsze prace zostaną wykorzystane do celów edukacji ekologicznej przez Miasto Radzyń Podlaski. Ponadto zwycięzcy otrzymają dyplomy. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas uroczystej wystawy, na której zostaną zaprezentowane nagrodzone prace. Nagrodzeni, o terminie wystawy zostaną powiadomieni drogą listowną lub telefoniczną. Informacje o wystawie będzie można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

POWODZENIA!

REGULAMIN:

Regulamin II edycji konkursu pn. "Segreguję, nie marnuję- TWORZĘ!"