DSC 00344 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski odbyło się oficjalne podsumowanie i zakończenie II Radzyńskiego Testu Wiedzy Ekologicznej oraz wręczenie nagród zwycięzcom.

W dniach 13 - 17 marca 2017 r. odbył się I etap II Radzyńskiego Testu Wiedzy Ekologicznej. W I etapie wzięło udział 475 uczniów, a w II etapie, który odbył się 28 marca b.r., 33 uczniów z trzech radzyńskich szkół podstawowych. Testy składały się kolejno z 30 pytań zamkniętych i 15 pytań mieszanych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, recyklingu, ponownego użycia odpadów komunalnych, ochrony środowiska, przyrody, niskiej emisji, odnawialnych źródeł energii itd.

Najlepiej poradził sobie ubiegłoroczny laureat Jan Łaskarzewski z VI e Szkoły Podstawowej nr 2, który uzyskał 37 punktów na 40 możliwych! Na podium znalazły się również: Dominika Zielnik z VI d (34 pkt) i Olga Burczaniuk z V c (33,5 pkt), obie reprezentują Szkołę Podstawową nr 2 w Radzyniu Podlaskim.

Pierwszą 10-tkę zamknęli: Monika Pietraszek z SP nr 1 (32,5 pkt), Paweł Tchórz z SP nr 3 (31 pkt), Natalia Danilczuk z SP nr 2 (30 pkt), Mateusz Bancerz z SP nr 2 (29,5 pkt), Michał Wysokiński z SP nr 3 (29 pkt), Magda Zielant z SP nr 1 (29 pkt) i Zofia Koczkodaj z SP nr 2 (28,5 pkt).

W dniu dzisiejszym tj. 4 kwietnia 2017 r. wszyscy w/w otrzymali z rąk Z-cy Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski Pana Tomasza Stephana nagrody oraz upominki z logo "Radzyń segreguje!".

 

Wydruk testów, zakup nagród i upominków został dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

 

Galeria wręczenia nagród w II Radzyńskim Teście Wiedzy Ekologicznej: