InfoMiasto Radzyń Podlaski informuje, że stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od mieszkańców miasta Radzyń Podlaski od 1 stycznia 2023 r. nie uległy zmianie.

Obecne stawki za odpady obowiązują od 1 stycznia 2022 r., na podstawie uchwały Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 listopada 2021 r. Nr XXXIV/210/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Na podstawie powyższej uchwały stawki w 2023 r. wynoszą bezzmiennie:

  • 25 zł za osobę miesięcznie, w przypadku braku kompostowania bioodpadów;
  • 24 zł za osobę miesięcznie, w przypadku kompostowania bioodpadów (Mieszkańcy, którzy kompostują bioodpady nie mogą wystawiać BIO).

Wpłata za styczeń 2023 r. powinna być dokonana najpóźniej do 5 lutego 2023 r.

W związku z brakiem zmian w stawkach oraz numerów kont do włat, Miasto Radzyń Podlaski nie będzie wysyłało nowych harmonogramów opłat za odpady komunalne.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem 83 351 24 67.