InfoMiasto Radzyń Podlaski publikuje poniżej najważniejsze informacje w sprawie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kockiej w Radzyniu Podlaskim. Przeczytaj uważnie.

- odpady w PSZOK może oddawać wyłącznie właściciel i mieszkaniec Radzynia Podlaskiego;

- odpady zawiezione do PSZOK muszą pochodzić wyłącznie z terenu Radzynia Podlaskiego;

- pracownik PUKu przyjmujący odpady w PSZOK-u ma obowiązek identyfikacji osoby zdającej odpady oraz miejsca ich pochodzenia;

- w PSZOK- u można oddać maksymalnie 8 opon rocznie z każdej posesji;

- w PSZOK-u obowiązuje limit przyjęcia zmieszanych odpadów budowlanych do 200 kg rocznie z każdej posesji. Istnieje możliwość oddania większej ilości zmieszanych odpadów budowlanych, ale za dodatkową opłatą (1000 zł / 1 Mg). Pracownik przyjmujący odpady wystawi kwit wagowy. Na tej podstawie Miasto Radzyń naliczy opłatę dodatkową w zależności od masy przyjętych odpadów i doliczy ją do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- w PSZOK-u można oddać czysty gruz, terakotę lub/i glazurę z remontu bez limitu;

- PSZOK czynny jest od poniedziałku do soboty w godz. 08:00 - 16:00;

- osoby, które przywiozą i pozostawią odpady poza wyznaczonymi godzinami otwarcia PSZOK-u w jego okolicy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. W opisanej sytuacji zostanie wezwana Policja, która na podstawie zapisu monitoringu z PSZOK-u postawi tej osobie zarzut zaśmiecania;

- odpady wielkogabarytowe przyjmowane sa wyłącznie w PSZOK- u. Akcyjny system odbierania odpadów został anulowany, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/244/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radzyń Podlaski.