Gospodarka odpadami

InfoMiasto Radzyń Podlaski informuje, że od 1 kwietnia 2023 r. stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od mieszkańców miasta Radzyń Podlaski ulegną zmianie.

InfoMiasto Radzyń Podlaski informuje, że od 1 maja 2022 r. odpady biodegradowalne odbierane są w następujący sposób:

InfoMiasto Radzyń Podlaski publikuje poniżej najważniejsze informacje w sprawie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kockiej w Radzyniu Podlaskim. Przeczytaj uważnie.

InfoMiasto Radzyń Podlaski przypomina, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terenie Radzynia Podlaskiego obowiązany jest do posiadania umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych.