Informacje

IMG 331421 listopada odbyły się warsztaty dziennikarskie "Nowe widnokręgi – zrozumieć media" w Radzyńskim Ośrodku Kultury. Ich uczestnikami byli uczniowie z I LO, Gimnazjum im. Orląt Lwowskich, Gimnazjum nr 2, Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II z Białki (w spotkaniu uczestniczyli też uczniowie klas gimnazjalnych) i ZSP im. Jana Pawła II.

przedmioty fot rokSerdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przekazali nam sprzęt ciemniowy, aparaty, książki, osprzęt fotograficzny oraz negatywy i fotografie. Posłużą nam do uruchomienia pracowni fotograficznej. Cały sprzęt poddany będzie przeglądom i konserwacji. Część zbiorów zostanie wykorzystana jako ekspozycja mini muzeum radzyńskiej fotografii.

Miasto Radzyń Podlaski informuje, że w dniu 13 listopada 2017 roku rozpoczął się montaż pierwszych instalacji solarnych w ramach projektu „SŁONECZNA ALTERNATYWA DLA RADZYNIA PODLASKIEGO”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową zawartą w dniu 18 września 2017 z firmą ANTINUS Sp. z o.o. Skierniewice ul. Sobieskiego 39 B5.

Radni miejscy na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta 9 listopada wyrazili zgodę na wydzierżawienie na 30 lat bez przetargu pomieszczeń w skrzydłach Pałacu Potockich. Chodzi o pomieszczenia w skrzydle zachodnim dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego oraz w skrzydle wschodnim – dla Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim. Projekt zagospodarowania korpusu głównego pozostaje oczywiście aktualny i jest tematem odrębnym.

http://radzyn-podl.pl/images/artykuly/przedszkole.JPGPodczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta radni podjęli uchwałę o zamiarze przekształcenia Przedszkola Miejskiego w Radzyniu Podlaskim na 3 odrębne placówki. Jak tłumaczył burmistrz Jerzy Rębek, przyczyną przekształcenia jest konieczność dostosowania organizacji Przedszkola Miejskiego do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, to jest do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli.

Przetarg na odbiór odpadów komunalnych na rok 2018 został unieważniony z powodu zbyt wysokiej ceny zaproponowanej przez oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do przetargu.

rsoRSO to usługa, która umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach, zarówno na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych: w standardzie HbbTV, telegazecie, z wykorzystaniem napisów DVB oraz w aplikacji na telefon. Ostrzeżenia przed zagrożeniami otrzymujemy również przez SMS. Poprzez RSO rozpowszechniane są także poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.