p1014154Uroczyste spotkanie z okazji Światowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych zorganizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Radzyniu Podlaskim odbyło się w sobotę 25 czerwca w Domu Ludowym w Sitnie.

Gośćmi spotkania byli m.in. Wiesława Bieniek Przewodnicząca Zarządu Okręgowego PZERiI w Lublinie, Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, prezes Radzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zbigniew Ostapowicz, burmistrza Radzynia Jerzego Rębka reprezentowała rzecznik Urzędu Miasta Anna Wasak. Przybyli na nie członkowie PZERiI z Radzynia i kół w: Kąkolewnicy,Czemiernikach, Wohyniu i Ulanie oraz ze Stowarzyszenia „Radzyńskie Wrzosy” i Miejskiego Klubu Seniora w Radzyniu.

Uczestników spotkania powitał Przewodniczący Koła Rejonowego Związku Kazimierz Zdziebłowski. Następnie chwilą ciszy i modlitwą uczczono pamięć zmarłego w minionym roku sekretarza Komisji Rewizyjnej PZERiI Krzysztofa Bobera.

Przewodniczący przypomniał historię Dnia Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych.

Święto ustanowione zostało przez Międzynarodową Organizację Pracy dla uczczenia 262 ofiar katastrofy górniczej, która wydarzyła się 8 sierpnia 1956 roku w kopalni węgla kamiennego Bois du Cazier w Marcinelle w Belgii. W jej wyniku wiele osób doznało poważnych obrażeń, zostając inwalidami. 13 grudnia 2006 r. na na 61 sesji na sesji zgromadzenia Ogól ONZ została przyjęta Konwencja osób niepełnosprawnych. W myśl tej rezolucji osoby niepełnosprawne mają prawo do wolności i bezpieczeństwa, równej swobody poruszania się z osobami pełnosprawnymi, dostępu do przestrzeni i budynków publicznych, transportu i informacji,ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego, a także w życiu publicznym i kulturalnym. W Polsce obchody Światowego Dnia Inwalidy organizowane są od 1959 roku przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Kolejnym punktem programu było wręczenie dyplomów seniorom wyróżniającym się w pracy na rzecz Związku i potrzebujących.Dyplomy otrzymali: Halina Opalka, Ewa Hetman, Jerzy Beń, Krzysztof Wołowik i Grzegorz Soszka.

Z kolei głos zabrali zaproszeni goście. Starosta radzyński Szczepan Niebrzegowski wyraził satysfakcję z tego, że członkowie Związku bardzo licznie przybyli na spotkanie, co oznacza, że chcą się spotykać, wspierać, bo ważne są więzi międzyludzkie. - Staramy się wspierać organizacje seniorskie i inwalidzkie we wszystkim, na co zezwala prawo i będziemy to nadal czynić – deklarował włodarz powiatu. Podzielił się również własnym doświadczeniem, obrazującym, że niepełnosprawność nie oznacza wykluczenia. Mówił o swym ojcu, który mimo iż nie miał nóg, całe dorosłe życie pracował zawodowo, wychował troje dzieci. - Nie można się załamywać, ale w ramach swoich możliwości starać się przejść przez życie najbardziej godnie i być dla innych „dobrym jak chleb” – spuentował Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski.

Obchody zakończyły się spotkaniem towarzyskim.

 Aktualnie Oddział Rejonowy PZERiI liczy ok. 330 członków, w kole radzyńskim jest ok. 120 osób.

Cele działalności przyjęte przez radzyński Oddział PZERiI do realizacji w latach 2018 - 2023 to:

• Dążenie do poprawy warunków socjalno-bytowych, kulturalnych, rehabilitacyjnych członków Związku poprzez aktywne uczestnictwo w życiu społecznym powiatu, komisję społeczną ds. Seniorów przy staroście radzyńskim, organizacje społeczne i gospodarcze działające w powiecie i województwie.

• Organizowanie życia kulturalnego wszystkim członkom oraz reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy administracyjnej i samorządowej.

• Rozwój Związku, tworzenie klubów sympatyzujących z seniorami, udzielanie im pomocy prawnej, psychologicznej i budowanie bezpiecznego jutra.

• Rozwijanie współpracy z innymi organizacjami związkowymi na bazie integracji i wymiany doświadczeń.

• Włączanie się w życie jednostek organizacyjnych powiatu o charakterze gospodarczym, społecznym, patriotycznym i religijnym.

• Dbanie o dobro tzw. Małej Ojczyzny (regionalizm - zwyczaj - obyczaj – tradycja).

P1014146
P1014149
P1014150
P1014151
P1014152
P1014154
P1014155
P1014158
P1014159
P1014161
P1014162
P1014163
P1014164
P1014165
P1014166
P1014170
P1014171
P1014173
P1014174
P1014177
P1014180
P1014182
P1014184
P1014188
P1014190
P1014193
P1014195
P1014196
P1014198
P1014202
P1014206
P1014207
P1014208