BO 2020Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski przypomina o możliwości składania projektów do Radzyńskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Termin składania wniosków do 31 lipca 2019 r.

Formularze zgłoszeniowe oraz zasady i tryb realizacji budżetu są dostępne na stronie internetowej www.radzyn-podl.pl oraz w siedzibie urzędu (sekretariat - I piętro i pokój 306 - III piętro).

Kto może składać wniosek?
Projekt do realizacji RBO może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta Radzyń Podlaski, który najpóźniej w dniu zgłoszenia wniosku ukończył 16 lat.
Planowana kwota środków na RBO w 2020 r. 100 000 zł, maksymalna wartość jednego projektu może wynieść 50 000 zł.

Projekty muszą spełniać warunek ogólnodostępności czyli zapewnienia możliwości czerpania nieodpłatnie korzyści z efektów realizacji projektu na równych zasadach wszystkim mieszkańcom miasta.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego

Uchwała Rady Miasta

Zarządzenie burmistrza

Formularz zgłoszeniowy w wersji edytowalnej

Formularz zgłoszeniowy PDF