szkoła wydatkiWydatki na oświatę w Radzyniu sięgają w ostatnich trzech latach od 44,1% do 50,6% wydatków własnych miasta. - Dane te w prosty sposób obrazują, jak bardzo miasto w ostatnich latach jest zaangażowane w proces rozwoju oświaty, która jest dla nas priorytetem. Potwierdzają to nie słowa, tylko czyny, czyli nasze zaangażowanie finansowe – mówił burmistrz Jerzy Rębek podczas majowej sesji Rady Miasta, gdy prezentował informację na temat  zaangażowania finansów Miasta  w funkcjonowanie oświaty w Radzyniu.

Obecnie Miasto prowadzi siedem jednostek oświatowych. Są to:
-Szkoła Podstawowa nr 1 (486 uczniów, 70 nauczycieli /65,45 etatu/, 25 osób w administracji i obsłudze /22,8 etatu/).
-Szkoła Podstawowa nr 2 (903 uczniów, 97 nauczycieli /78,07 etatu/, 28 osób w administracji i obsłudze /27,5 etatu/).
-Gimnazjum nr 1 (50 uczniów, 15 nauczycieli /4,68 etatu/, 1 osoba w administracji /0,2 etatu/).
-Gimnazjum nr 2 (108 uczniów, 29 nauczycieli /23,11 etatu/, 6 osób w administracji i obsłudze).
-Przedszkole Miejskie nr 1 (124 dzieci, 14 nauczycieli /13,35 etatu/, 12 osób w administracji i obsłudze).
-Przedszkole Miejskie nr 2 (140 dzieci, 16 nauczycieli /14,7 etatu/, 14 osób w administracji i obsłudze).
-Przedszkole Miejskie nr 3 (172 dzieci, 17nauczycieli /16,25 etatu/, 17 osób w administracji i obsłudze).
Łącznie uczęszcza do nich 1983 dzieci i młodzieży, z obiadów korzysta 1540, zatrudnionych jest 258 nauczycieli na 215,61 etatu oraz 103 osoby w administracji i obsłudze. Ponadto Miasto przekazuje subwencje dla 4 jednostek niepublicznych. Są to przedszkola: Kacperek (136 dzieci), Dzwoneczek (48), Uniwersytet Maluszka (21) oraz Niepubliczny Punkt Przedszkolny PIKABU.

Wydatki ogółem na rzecz oświaty poniesione przez Urząd Miasta to w 2017 - 22,196 mln zł (w tym przekazane do dyspozycji publicznym jednostkom oświatowym - 17,485 mln zł i bieżące oraz  inwestycyjne - 4,71 mln zł),  w 2018 – 24,069 mln zł (odpowiednio: 18,92 mln zł i 5,15 mln zł) i w planie na 2019 r. - 25,996 mln zł (20,34 mln zł i 5,657 mln zł).
Wydatki budżetu ogółem wyniosły: w 2017 r. 64,107 mln zł, w 2018 – 73,65 mln zł, planowany na 2019 r. - 67,647 mln zł, wydatki własne to odpowiednio 46,284 mln zł, 54,573 mln zł i  51,34 mln zł.
To oznacza wysoki udział wydatków poniesionych na oświatę w wydatkach budżetu Miasta w latach 2017-2019; wahał się on między 44,10% a 50,64% (wydatki własne ogółem), w wydatkach ogółem było to: 32,68% (2018) – 38,44% (2019).

Inwestycje oświatowe w 2017-2019 to:
-budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 na ul. Chmielowskiego
-budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1
-modernizacja budynku Przedszkola ul. Reja 2
-modernizacja budynku Przedszkola ul Armii Krajowej 12
-przebudowa budynku Przedszkola ul. Chmielowskiego 8
-plac zabaw Przedszkole Miejskie ul. Chmielowskiego 8
-nagłośnienie w Szkole Podstawowej nr 1
-zmywarka uniwersalna Przedszkole nr 2
-zmywarka uniwersalna Przedszkole nr 3
Łącznie koszty inwestycji to: w roku 2017 – 2,439 mln zł, w 2018 – 2,885 mln zł, w 2019 – 3,06 mln zł.

Środki przekazane do budżetów jednostek oświatowych to:
2017 – 17,485 mln zł, w 2018 – 18,915 mln zł, w  2019 – 20,34 mln zł, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne 2017 – 14,937 mln zł (85,43%), w 2018 – 16,126 mln  zł (85,26%), w  2019 – 17,808 mln zł (87,55%).
- wydatki rzeczowe 2017 r. – 2,548 mln zł, 2018 r. - 2,789 mln zł i 2019 r.– 2,532 mln zł.

Koszty utrzymania przedszkoli publicznych w mieście to: 2017 r. – 3,471 mln zł, 2018 r.– 3,798 mln zł oraz plan na 2019 r. - 4,361 mln zł. Dotacja do przedszkoli niepublicznych wynosiła: w 2017 r. - 1,793 mln zł, 2018 - 1,785 mln zł, w planach na 2019 r. - 2,019 mln zł. To łącznie daje kwoty: w 2017 – 5,264 mln zł, w 2018 - 5,636 mln zł i plan na 2019 r. - 6,380 mln zł.  
Utrzymanie jednego dziecka w przedszkolach publicznych kosztowało: 2017 r. – 633,81 zł, 2018 r. – 613,05 zł, a w  2019 r. – 831,68 zł. W przedszkolach niepublicznych (dotacja to 75% bieżących wydatków ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym) w 2017 r. - 475,36 zł, 2018 r. - 459,79 zł, w 2019 – 623,76 zł.

Wydatki Miasta na oświatę wyniosły: w 2017 r.  22,196 mln zł, w 2018 r.  – 24, 069 mln zł, a planowane na 2019 - 25,996 mln zł.

Subwencje i dotacje państwowe w 2017 r. wyniosły 10,924 mln zł, w 2018 r. – 11, 949 mln zł, planowane na 2019 r. – 12, 215 mln zł.
Czyli dofnansowanie oświaty z budżetu miasta wyniosło w roku 2017 r. – 11, 272 mln zł, w 2018 - 12, 120 mln zł, a w 2019 – 13,781 mln zł.

Ponadto Miasto pozyskało środki unijne na projekty miękkie realizowane w latach 2017-2020:
1. "Ja też chodzę do przedszkola" - 163 602,24 zł
2. "Akademia Kompetencji Kluczowych II" - 1 030 504,08 zł
3. "Świetlica na miarę XXI wieku" – 2 191 218,82 mln zł