herbRadzyń Podlaski znalazł się w gronie 319 samorządów w Polsce (na 2792 jednostki samorządu terytorialnego) z najwyższą oceną wiarygodności finansowej.  To bardzo budujące wieści, obiektywnie podsumowujące działania Burmistrza i jego służb. - Jest to dowodem, iż w sposób odpowiedzialny i racjonalny zarządzacie Państwo środkami publicznymi, w pełni wypełniając mandat zaufania uzyskany od wyborców wyborach samorządowych - napisał prof. dr hab. Paweł Śliwiński w liście gratulacyjnym skierowanym do burmistrza Jerzego Rębka.

- Wyrażam serdeczne podziękowania dla całego zespołu: Państwa Radnych Rady Miasta oraz Pracowników Urzędu Miasta, których ogromny wysiłek zaowocował sukcesem – mówi Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek.

Znalezienie się Radzynia w gronie 319 najbardziej wiarygodnych kredytowo samorządów w Polsce (na 2792 jednostki samorządowe) to wielki sukces. Oficjalną wiadomość o wysokiej pozycji samorządu Miasta Radzyń Podlaski w ratingu kredytowym przesłał prof. dr hab. Paweł Śliwiński – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego.

Dla wyjaśnienia: wiarygodność finansowa określana jest przez rating kredytowy, który również określa zdolność samorządu do regulowania krótko- i długoterminowych zobowiązań finansowych. Jest to precyzyjna i zindywidualizowana miara oceny kondycji finansowej i ewentualnego ryzyka wystąpienia w dłuższym terminie niewypłacalności samorządu. Rating jest oceną wyprzedzającą możliwe zmiany kondycji finansowej samorządu.

Badane na zlecenie Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego wykonała agencja ratingowa INC Rating Sp. z o.o. z Poznania, podlegającą Europejskiej Komisji Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w Paryżu, a której wysokie kwalifikacje zostały potwierdzone przez Europejski Nadzór bankowy w Londynie.

Ocena ratingowa jest nadawana przez niezależną, wyspecjalizowaną instytucję (agencję ratingową), która podlega wysoce restrykcyjnym regulacjom prawnym.

W świetle ostatnich dyskusji na forum różnych portali i publikacji, dotyczących kontrowersji co do stanu finansów miasta, warto jest zapoznać się z tą jednoznaczną oceną zupełnie niezależnej organizacji prowadzącej działalność naukową w zakresie finansów i ekonomii, która dokonała wnikliwej i szczegółowej analizy sprawozdań finansowych wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

ranking radzyn wojewodztwo