radny zawada- Pan chyba wkroczył w okres wyborczy. Pana przewodniczący, 23-letni Emil Oleśkiewicz zapowiedział, że PO chce znokautować PiS, i Pan według tych wytycznych chce znokautować pana Burmistrza – tak mieszkaniec Radzynia Kazimierz Domański skomentował wypowiedzi radnego Marka Zawady, które padły na styczniowej sesji Rady Miasta pod adresem burmistrza Jerzego Rębka.

Radny Zawada, który - jak informują media - zadeklarował wcześniej kandydowanie na stanowisko burmistrza Miasta Radzyń Podlaski, sam przyznał, że opiera się na insynuacjach: - Takie informacje czy insynuacje otrzymałem od osób, które zwróciły się do mnie o prośbą o interpelację – powiedział na sesji.

Chodzi o konkurs na stanowisko inspektora w Wydziale Rozwoju Gospodarczego. - Nie ukrywam, że zwrócił się do mnie jeden z kandydatów z pytaniem w kwestii wymogów udziału w tym konkursie. Osoba, która została odrzucona za brak spełnienia wymogów, posiada szerokie uprawnienia budowlane, jest z wykształcenia architektem - mówił radny i dopytywał, czy osoba, która została wybrana na to stanowisko, posiada uprawnienia budowlane, spełnia wymogi, które zostały określone w wyborze. - Czy nie nasuwa się takie podejrzenie, po artykule w gazecie "Wspólnota", że wymagania, które są określane w konkursach, nie są wymaganiami pod konkretne osoby, które mają później wygrać w tych konkursach?

- To bardzo poważny zarzut – odpowiedział burmistrz Jerzy Rębek. Wyjaśniał dalej, że konkurs przeprowadziła komisja i osoba, która została wybrana, spełniała wszystkie warunki, jakie zostały postawione w konkursie. Miał to być kandydat po studiach inżynierskich o kierunku budownictwo. - Ponieważ zamierzamy kontynuować proces budowy i przebudowy dróg miejskich, ale również zajmować się budownictwem kubaturowym potrzebujemy inżyniera budownictwa, który zna proces technologiczny związany z inwestycjami drogowymi i budownictwa kubaturowego – kontynuował włodarz miasta. Dodał też, że brakuje specjalistów w tej dziedzinie, do konkursu zgłosiły się tylko dwie osoby, w poprzednim konkursie był tylko jeden kandydat. - Obecnie mamy do czynienia z rynkiem usługodawców, wykonawców, eksperta jest niełatwo pozyskać, a ten urząd i to miasto zasługuje na to, by pracowali tu ludzie kompetentni. Pańskie stwierdzenia - zwrócił sie do radnego Zawady mnie nie zaskakują, choć w tej sytuacji są co najmniej nieuczciwe – nie będę się do tego odnosił ani słowem więcej.

- Pan nam udziela informacji i proszę nas nie pouczać. Takie pytania mamy prawo zadawać, Rada jest zwierzchnią władzą nad burmistrzem - odpowiedział radny Zawada.

- Przyjmuję to, rozumiem to doskonale, ale nie jest powinnością radnego obrażanie burmistrza poprzez te insynuacje, jakie pan kieruje do mnie . Proszę przypomnieć sobie słowa, które pan do mnie wcześniej skierował - odpowiedział burmistrz, odnosząc się do slow radnego: "Takie informacje czy insynuacje otrzymałem od osób, które zwróciły się do mnie o prośbą o interpelację".

- Nieprawdą jest, że jest pan jako radny równoważny z burmistrzem, bo burmistrza wybrało całe miasto, a pana tylko jeden okręg. Uważam, że pan burmistrz wiele serca wkłada, by rozwiązać wiele trudności – finansowych i innych. Jeśli są zaczęte boje w kampanii, to są one niepotrzebne. Chciałbym, żeby kampania przebiegała uczciwie - dodał K. Domański.

W związku z tym, że również ja znalazłam się w gronie osób, które w ostatnich miesiącach startowały w konkursach  na stanowisko w Urzędzie Miasta, pragnę przedstawić mój życiorys zawodowy, do Czytelników należy ocena, czy spełniałam warunki konkursu.


Życiorys zawodowy

Ja, Anna Wasak, urodziłam się w Radzyniu Podlaskim 5 marca 1959 roku. Tu ukończyłam Szkołę Podstawową nr 1 oraz I Liceum Ogólnokształcące. W latach 1978-83 studiowałam filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską na temat: "Stosunki polsko-rosyjskie w Prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza" obroniłam w 1985 r. Na dyplomie ukończenia uczelni mam ocenę bardzo dobrą.

Po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę jako polonistka. Najpierw była to Szkoła Podstawowa w Paszkach Dużych (gm. Radzyń Podl.), następnie w Gołąbkach (gm. Łuków), gdzie również zamieszkałam, potem pracowałam też na zastępstwach w liceach ogólnokształcących - w Łukowie i w Siedlcach.

Od 1991 roku związałam się z mediami. Najpierw współpracowałam z „Nowym Echem Podlasia", potem przez 8 lat (od 1993 do 2001 r.) pracowałam jako dziennikarz (redaktor, spiker, reporter) na etacie w Katolickim Radiu Podlasie. Jednocześnie – od 1996 roku rozpoczęłam współpracę z czasopismami ogólnopolskimi: "Gość Niedzielny" oraz "Nasz Dziennik" i „List do Pani”.

Ze względów rodzinnych zrezygnowałam z pracy w Radiu i w grudniu 2001 roku założyłam Firmę Dziennikarską AWA. W jej ramach współpracowałam głównie z „Naszym Dziennikiem”, ale także Radiem Maryja, „Echem Katolickim”, „Listem do Pani”, Telewizją Niepokalanów oraz Polskim Wydawnictwem Encyklopedycznym, które wydało moje dwie książki: „Obrona Krzyża w Miętnem” (2004) oraz „Transplantacje – dar serca” (2007).

Mam duże doświadczenie również w dziedzinie korekty tekstów. Przez jeden semestr prowadziłam zajęcia z edytorstwa w Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Jako korektor pracowałam m.in. w Polskim Wydawnictwie Encyklopedycznym oraz przy redagowaniu książek ks. bpa Zbigniewa Kiernikowskiego.

Otrzymałam dwa odznaczenia państwowe: w roku 2000 Honorową Oznakę "Zasłużony dla Transportu RP” (od Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Krzysztofa Tchórzewskiego) oraz w roku 2001 Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa).

W 2005 roku ze względów osobistych powróciłam do Radzynia i rozpoczęłam pracę w firmie rodziców (sklep ZAKO). Do 2008 roku równolegle pracowałam jako korespondent „Naszego Dziennika”. Wydałam dwa tomiki wierszy: „Marta w krainie dylematów” oraz „Naszyjnik z pereł”. W tym ostatnim zawarte są wiersze poświęcone Radzyniowi.

W związku z upadkiem handlu w Radzyniu zaczęłam poszukiwać pracy w mediach. Najpierw kilka miesięcy współpracowałam z „Opiniami”, zrezygnowałam z tej pracy ze względu na niezgodność poglądów moich i właścicieli gazety. Kolejne pół roku współpracowałam z „Tygodnikiem Podlaskim”. Od września 2012 roku byłam redaktorem naczelnym portalu internetowego radzyninfo.pl. W ciągu roku portal stał się tak popularny, że wyprzedził w poziomie czytelnictwa istniejący wcześniej w Radzyniu i bardzo popularny portal iledzisiaj.pl. Korespondowałam w tym czasie z „Echem Katolickim”, moje liczne artykuły były publikowane np. na ogólnopolskim portalu opoka.pl.

Od początku marca 2015 roku pracowałam w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski jako asystentka odpowiedzialna za kontakty z mediami, pełniłam m.in. obowiązki rzecznika prasowego oraz redaktora naczelnego „Biuletynu Informacyjnego Miasta Radzyń” oraz portalu miejskiego radzyn-podl.pl. W tym czasie wydany został informator „Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim – perła rokoka” mojego autorstwa. Współpracowałam też m.in. w tworzeniu cyklu programów Stefana Czernieckiego (Telewizja Republika) na temat Radzynia i Pałacu Potockich (redaktor korzystał z moich testów przy opracowania scenariusza).

Anna Wasak

Do mojego życiorysu oraz artykułu w „Słowie Podlasia” zatytułowanego „Sami swoi w Urzędzie Miasta” pragnę tylko dodać uwagę, że gdy w Radzyniu rządzili „sami swoi” to autorka artykułu była naczelną redaktorką „Opinii” , a ja pracowałam w sklepie obuwniczym.