Informacje

fasada pnmNa ścianach zostały położone tynki, następnie gładź w kolorze szarym. Zostanie ona następnie pomalowana, tak że ostatecznie fasada północna będzie miała taką samą kolorystykę jak pozostałe części pałacu.

probst2W dniu 23 marca 2023 roku przypada 100. rocznica urodzin Rudolfa Probsta – bohaterskiego żołnierza Armii Krajowej, pedagoga i turysty. Od 1955 roku do śmierci był związany z Radzyniem. Z tej okazji w naszym mieście przygotowanych zostało szereg wydarzeń (szczegóły w załączniku).

2023 03 18 15.05.13Do końca czerwca 2023 r. zakończony zostanie remont Pałacu Potockich. Jakie jest zaawansowanie prac, szczególnie wewnątrz obiektu? - o tym poniżej.

godlo i flaga polskiMiasto Radzyń Podlaski realizuje zadanie własne w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego potrzebującym (dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego) w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

sesja JP2 małaUchwałę w obronie dobrego imienia Świętego Jana Pawła II jednogłośnie przyjęli radni pięciu samorządów ziemi radzyńskiej podczas połączonych nadzwyczajnych sesji. Wydarzenie odbyło się 16 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W sesji uczestniczyli radni i włodarze Miasta Radzyń Podlaski, Powiatu Radzyńskiego oraz Gmin: Kąkolewnica, Komarówka Podlaska i Wohyń. 

uchwala papiezDzisiaj (16.03) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się 5 Nadzwyczajnych Sesji Samorządów, które pragną podjąć uchwałę w obronie Świętego Jana Pawła II. Będą to: Miasto Radzyń Podlaski, Gmina Kąkolewnica, Gmina Komarówka Podlaska, Gmina Wohyń i Powiat Radzyński. Początek o godzinie 17:00. Zapraszamy do oglądania transmisji on-line, a także do lektury uchwały...

fotowoltaikaRozpoczął się proces montowania instalacji fotowoltaicznych na budynkach miejskich: Urzędu Miasta oraz Szkół Podstawowych nr 1 i 2. Inwestycję realizuje firma RED ALERT Paweł Borzęcki z siedzibą w Lublinie, która wygrała przetarg na zamówienie pod nazwą: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Radzyniu Podlaskim”, uzyskując 100 punktów. RED ALERT zaproponował cenę 551 040 zł.

Armii Krajowej 1mPrzetarg na przebudowę ulic Armii Krajowej i Żeromskiego Miasto Radzyń Podlaski ogłosiło 10 marca. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzyniu Podlaskim”. Termin składania ofert upływa 27 marca.

pilecki2Biograficzną wystawę o życiu i śmierci jednego z najdzielniejszych Polaków w historii Europy pierwszej połowy XX wieku - Rotmistrzu Witlodzie Pileckim można oglądać w holu Urzędu Miasta. Ekspozycja została przygotowana przez  Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie. W Radzyniu prezentowana jest dzięki Radzyńskiemu Ośrodkowi Kultury.

sesja 2023.02.21 amDzięki przystąpieniu Miasta Radzyń Podlaski do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w mieście powstaną nowe mieszkania pod najem na korzystnych warunkach. Na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta 2 marca radni zatwierdzili wniosek Burmistrza o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

p1012901Kulminacją obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Radzyniu Podlaskim była wieczorna Msza św. w kościele pw. Świętej Trójcy oraz Apel Poległych przy budynku byłej katowni Gestapo i UB – obecnie Izbie Pamięci „Warszawska 5a”.

InfoUchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podjęli radni podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 21 lutego. Podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi 27 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

chromik burmistrz 2Radni Rady Miasta Radzyń Podlaski jednogłośnie podjęli uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Radzyń Podlaski Jerzemu Chromikowi. Uchwała została poddana pod obrady podczas 57. Sesji Rady Miasta. Przed głosowaniem szczegółowe jej uzasadnienie odczytał burmistrz Jerzy Rębek.

odwodnienie lubelskaMiasto odpowiada na petycję mieszkańców z postulatem, aby zadbać o odwodnienie terenów położonych na ul. Lubelskiej. - Przyjęliśmy to do realizacji, wykonamy tam odwodnienie, gdy tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne – zapowiedział Burmistrz Jerzy Rębek. Włodarz dodał, że przed wieloma laty, przy przebudowie ul. Lubelskiej nie pomyślano, że te tereny mogą się stać zalewowe. Przez kolejne suche lata problem się nie ujawniał, ale przy obecnych dużych opadach wystąpiły podtopienia. - Na wiosnę temu zaradzimy, bo sprawa jest ważna dla osób, które mają tam posesje - zapowiedział Jerzy Rębek. 

burmistrz sesja lut mPodczas remontu ul. Partyzantów samochody ciężarowe nie będą jeździć ul. Leśną. Problem został rozwiązany przez zawarte 13 lutego porozumienie między Miastem a zakładami Bimiz Food i Dr Gerard. Ciężkie samochody transportowe do zakładu Dr Gerard będą przejeżdżać przez teren zakładu Bimiz Food - informował Burmistrz Jerzy Rebek na sesji Rady Miasta, która odbyła się 21 lutego.

dsc 0099- Cieszę się z tego typu spotkań. Są niewątpliwie miłym przerywnikiem w ciężkiej pracy burmistrza – tymi słowami powitał zebranych w sali konferencyjnej Urzędu Miasta podopiecznych Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyniu Podlaskim burmistrz Jerzy Rębek.