Informacje

dsc 0064Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej, Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim, Zespół szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Radzyniu Podlaskim po raz kolejny zorganizowało w hali ZSP Targi Pracy i Edukacji.

MOPSW dniu 21 marca odbyło się szkolenie dla pracowników socjalnych z terenu powiatu radzyńskiego, zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Radzyniu Podlaskim we współpracy z Firmą "Profilaktyka Kier" z Krakowa. Temat spotkania: "Skuteczna komunikacja w pracy socjalnej z osobą chorą na schizofrenię i problemem alkoholowym". Szkolenie prowadziła  psycholog Jadwiga Niepokulczycka - Gac.

dsc 0151Wniosek Miasta o dofinansowanie projektu „Rokoko na Nowo – rewitalizacja centrum Radzynia Podlaskiego” przesłany do ponownego rozpatrzenia przez obecny Zarząd Województwa Lubelskiego powinien być rozpatrzony w okresie ok. 2 tygodni – zapowiedział podczas konferencji prasowej Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Dariusz Stefaniuk.

img 7986Już po raz dziesiąty rozegrany został Memoriał Szachowy im. Eugeniusza Paśnikowskiego. W sobotę 16 marca odbył się turniej, w którym rywalizowano w trzech kategoriach wiekowych: dzieci do lat 10, dzieci do lat 14 oraz open. Organizatorami imprezy byli: Radzyński Ośrodek Kultury, Radzyńskie Towarzystwo Szachowe oraz I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim. Patronat nad turniejem sprawował burmistrz Jerzy Rębek.

urzad miastaSąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Miasta na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie ws. powtórnej zapłaty  za dostawę elementów do instalacji solarnych dostarczonych przez firmę Ensol Rapidowi – głównemu wykonawczy projektu „Czysta Energia w Powiecie Radzyńskim”. Kwota za solary została już zapłacona przez Miasto w lutym 2018 r., bezpośrednio do firmy Ensol po wyroku WSA. Wyrok oznacza, że Ensol nie zwróci Miastu tych pieniędzy. Żadnych dodatkowych kosztów w związku z tym wyrokiem Miasto nie będzie ponosiło. W związku z błędnymi informacjami, jakie pojawiły się w prasie, wracamy do tematu.

dsc 0038W dniu 11 marca br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim odbyły się eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

lendzinek IIDziałania związane z poprawą stanu ulicy Lendzinek II są podejmowane od kilku lat. Zasadniczą kwestią był wykup terenu od Wspólnoty Gruntowej. Kolejnym działaniem będzie budowa wodociagu i kanalizacji.

zzok

Od 1 kwietnia Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach podnosi ceny za odbiór śmieci. Decyzja władz ZZOK zaakceptowana przez członków  Związku Gmin Komunalnych Powiatu Radzyńskiego (przy 6 głosach wstrzymujących się, w tym burmistrza Jerzego Rębka) będzie miała wpływ na ceny za odbiór odpadów komunalnych także w Radzyniu.