Informacje

budzet 2019W uchwale budżetowej, przyjętej przez radnych na sesji Rady Miasta 28 grudnia, znalazł się szereg inwestycji, które zostaną zrealizowane w 2019 roku. Na inwestycje zaplanowano ogółem 7 443 996,43 zł, w tym na zadania wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku - 3 517 899,43, a na na nowe, jednoroczne - 3 926 097 zł.

kalendariumLIPIEC

2 - podpisanie Umowy z Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem na dofinansowanie kwotą 4 mln zł z rządowego programu budowy dróg lokalnych przebudowy ciągu ulic w Radzyniu: ul. Sitkowskiego - Błogosławionych Męczenników Podlaskich - Podlaska (drogi powiatowej nr 1233L).

kalendariumSTYCZEŃ

1 - mieszkańcy Radzynia powitali rok 2018 na dziedzińcu Pałacu Potockich. Podczas spotkania otwarty został Rok Jubileuszowy, zaprezentowano logo towarzyszące obchodom 550-lecia uzyskania przez Radzyń praw miejskich.

budzet 2019Stosunkiem głosów 14 „za” do 1 „wstrzymujący się” radni przyjęli budżet Miasta na 2019 rok. Sesja Rady Miasta poświęcona budżetowi na bieżący rok odbyła się 28 grudnia. Przed głosowaniem podstawowe informacje na temat budżetu na rok 2019 zaprezentował burmistrz Jerzy Rębek.

p1010282Część mieszkańców Radzynia pożegnała Stary i powitała Nowy Rok na dziedzińcu Pałacu Potockich. Już godzinę przed północą przed północą z 31 grudnia 2018 r. na 1 stycznia 2019 r. można się było bawić przy muzyce. Tuż przed godziną 24. uczestnikom imprezy, mieszkańcom Radzynia i gościom życzenia noworoczne złożył Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek.

urzad miastaMiasto Radzyń Podlaski w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego zaprasza do udziału w projekcie „Akcja? Aktywizacja!”. W ramach wsparcia unijnego organizowanych będzie szereg działań, dzięki którym wszyscy uczestnicy projektu będą mogli dopasować odpowiednią formę wsparcia do własnych preferencji i potrzeb. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do odbioru dokumentów rekrutacyjnych w Urzędzie Miasta, pokój nr 15 (3 piętro).

wojewoda czarnek2Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 62 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

img 1204W przedświąteczną niedzielę 23 grudnia Harcerze radzyńskiego szczepu "Infinity" przynieśli mieszkańcom Radzynia Betlejemskie Światło Pokoju. Jego oficjalne przekazanie nastąpiło podczas mszy świętej sprawowanej w kościele Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim.

kominiarzZarząd Krajowej Izby Kominiarzy w ramach akcji “Zaproś kominiarza” podjął zadanie wysłania pakietów informacyjnych do wszystkich 2 478 gmin miejskich i wiejskich w całym kraju.

dsc 0102Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia po raz czwarty przeprowadził akcję „Jedna paczka z jednej klasy dla jednej rodziny”. Do akcji przystąpiły wszystkie szkoły z terenu miasta: Szkoła Podstawowa nr 1, Gimnazjum nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Gimnazjum nr 2, I Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

pec piecPrzedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim informuje, że zgodnie z harmonogramem w grudniu ukończyło inwestycję pn „Modernizacja kotła wodnego WR-5 nr 4 na kocioł w technologii ścian szczelnych wraz z modernizacją instalacji odpylania".

0311 grudnia szczególnie uzdolnieni uczniowie Lubelszczyzny odebrali stypendia z rąk pana Jarosława Stawiarskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego i pana Dariusza Stefaniuka, wicemarszałka.

hala sp1Oddanie hali sportowej – zgodnie z umową z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych – nastąpi do 30 kwietnia 2019 roku. Udało się już ukończyć elewację i budowę dachu. Planowane pierwotnie pokrycie blachą zostało zamienione na pokrycie aluminiowe, co zapewni trwałość „na sto lat” - jak zapewniał na grudniowej sesji burmistrz Jerzy Rębek.