Komunikaty/Ogłoszenia

Wystąpienie burmistrza Jerzego Rębka - Radzyń Podlaski 23.03.2020

herbMiasto Radzyń Podlaski informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym „OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w 2020 r. zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” zostaje zawieszony na czas nieokreślony. O kolejnych decyzjach w tej sprawie będą Państwo niezwłocznie informowani.

mops radzyn

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, Miasto Radzyń Podlaski informuje,

herbNiezwłocznie po przekroczeniu granicy Polski, skontaktuj się z właściwym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, który wskaże sposób odbywania kwarantanny, a także udzieli szczegółowych informacji.
Kontakt do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radzyniu Podlaskim: 83 352 74 16; 83 352 74 17; 668 838 347; 604 464 150.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzyniu Podlaskim

min syrenyNiniejszym informuję, że zaplanowany na dzień 19 marca 2020 (czwartek) trening systemu wczesnego ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych zostaje odwolany.

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski
/-/
Jerzy Rębek

sprawka lechNa podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433).

koronawirusDrodzy Mieszkańcy Miasta Radzyń Podlaski! Zasady zachowania się osób, które powracają z zagranicy, które miały lub mogły mieć kontakt z osobą zakażoną: Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje zaniechanie podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

Uzupełnienie wypowiedzi burmistrza w sprawie koronawirusa
Uzupełnienie wypowiedzi burmistrza w sprawie koronawirusa
Komunikat Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski w sprawie koronowirusa
Komunikat Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski w sprawie koronowirusa

herbZ powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa, premier Mateusz Morawiecki wraz z Radą Ministrów podjął decyzję o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach wyższych.

hcvW związku z odnotowaną serią zachorowań wywołanych koronawirusem 2019-nCoV w Chinach oraz z pojawiającymi się przypadkami zachorowań w innych krajach przekazuję zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem sporządzone przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

podatek

Informujemy, że w 2020 r. w odniesieniu do podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych obowiązują następujące uchwały:

grypaUkazało się rozporządzenie nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 stycznia 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów lubartowskiego, łęczyńskiego i parczewskiego w woj. lubelskim.

Informacja dla lekarzy, organów założycielskich i dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej w sprawie podstawowych zasad postępowania w związku z przypadkami grypy A/H1N1.

marszalek urzadNa podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie, Marszałek Województwa zawiadamia o sporządzeniu projektu uchwały Semiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie, zwanego dalej "Projektem" oraz wyłozeniu Projektu do publicznego wglądu.

herbW dniu 14 października ruszyła rekrutacja do II tury projektu „Czas dla Seniorów”. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 października.

ogloszenia radzynBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu rocznego Programu Współpracy Miasta Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na rok 2020.