Komunikaty/Ogłoszenia

500plus 1Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu 23 lipca wypłaci 637 świadczeń 500+ na pierwsze dziecko (bez kryterium dochodowego). Tyle wniosków wpłynęło do MOPS w dniach od 1 do 19 lipca drogą elektroniczną i zostało zweryfikowanych. Wartość świadczeń wyniosła 318 500 zł. Następna wypłata nastąpi po zweryfikowaniu wniosków, które wpłyną droga elektroniczną w dniach od 22 do 31.07.2019 r.

W związku z prowadzonymi pracami przy wymianie sieci ciepłowniczej w.p. do Sp ZOZ zawiadamiamy że w dniu 18.07.2019r. od godz. 7:00 do Godz 17:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 83 352 71 01.

PUK nowyPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych  informuje odbiorców wody z sieci miejskiej w Radzyniu Podlaskim, że w godzinach nocnych, w dniach: od 15 lipca do 20 sierpnia będzie płukana  sieć wodociągowa. Może się to wiązać z pogorszeniem jakości dostarczanej wody oraz czasowym ograniczeniem dostaw na płukanych odcinkach. Za występujące z tego powodu niedogodności przepraszamy. Poniżej harmonogram płukania sieci.

urzad miastaMiasto Radzyń Podlaski w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego zaprasza do udziału w projekcie „Akcja? Aktywizacja!”.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskiej informuje, że w dniu 01. 07. 2019 r. zaistniała awaria sieci ciepłowniczej przy ul. Warszawskiej na wysokości ul. 11 Listopada skutkująca brakiem ciepłej wody w kranach w Spółdzielni Mieszkaniowej DOM, w blokach mieszkalnych pomiędzy ul. Warszawską, a ul. Konstytucji 3 Maja (Osiedle Za Herbową). Przepraszamy mieszkańców za zaistniałą sytuację. Trwają prace nad możliwie szybkim usunięciem awarii.  

500plusJuż ponad 200 wniosków o świadczenie 500 +  i ponad 60 – o świadczenie 300+ wpłynęło drogą elektroniczną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim. Dział świadczeń Rodzinnych MOPS informuje, że wypełniając wniosek drogą elektroniczną w formularzu wniosku należy umieszczać wszystkie uprawnione dzieci do 18 roku życia, a więc także te, na które obecnie przyznawane jest świadczenie.

 

ogloszenia radzynOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pn. „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie miasta Radzyń Podlaski możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020".

ogloszenia radzynUznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury pn. "Integracja Seniorów” przez oferenta: Stowarzyszenie Radzyńskie Wrzosy na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski w zakładce: Ogłoszenia oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.