Komunikaty/Ogłoszenia

PUK pogotowiePrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim informuje o wprowadzeniu dla mieszkańców miasta nowej oferty usług pełnionych w formie całodobowego pogotowia elektrycznego i hydrauliczno - kanalizacyjnego. Oferta ma na celu zapobiec powstaniu szkód na życiu i mieniu, natomiast ich zakres obejmuje doraźne usunięcia przyczyn awarii, np. usunięcie przyczyn zwarcia instalacji elektrycznej, udrożnienie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej czy usunięcie przecieku wewnętrznej instalacji wodociągowej. Usługa jest dostępna przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

herbInformujemy, że Urząd Miasta Radzyń Podlaski w dniu 24 grudnia 2021 r. będzie nieczynny. Wydział Spraw Obywatelskich i USC będzie pełnił dyżur do załatwiania pilnych spraw. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w załączniku.

logo LGD ZapiecekLokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 3 do 18 stycznia 2022 r. na operacje w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej.

Szczegóły na stronie Zapiecka.

pszok 02Prezes PUK Jarosław Ejsmont przypomina zasady oddawania rzeczy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (ul. Kocka 25). Apeluje do mieszkańców m.in. o oddawanie potłuczonego szkła w oddzielnych workach oraz niezdemontowanych tzw. "elektrośmieci" - urządzeń AGD.

urzad miasta

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Nabór wniosków rozpoczyna się od 14.12.2021 r. i potrwa do 07.01.2022 r. do godziny 11:00. Więcej szczegółów w OGŁOSZENIU.

min syrenyInformuję, że w dniu 16 grudnia 2021 (czwartek) o godzinie 12:00 przeprowadzony zostanie w Mieście Radzyń Podlaski trening systemu wczesnego ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych.

MAMMOBUSNFZ Lublin informuje, że jutro tj. 25 listopada br. przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Wisznickiej w Radzyniu Podlaski w godzinach 9:00 - 17:00 będzie można przeprowadzić bezpłatne badania w ramach programu profilaktyki raka piersi. Badanie będzie prowadzone w mammobusie i skorzystać z niej mogą kobiety w wieku od 50 do 69 lat, niezależnie od miejsca zamieszkania.

sposób beata mOd 15 listopada obowiązki dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pełni Beata Sposób, która zastąpiła Agnieszkę Włoszek na czas jej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Beata Sposób, absolwentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania na KUL, od 2017 r. pracuje w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta jako księgowa.