pszok 02Prezes PUK Jarosław Ejsmont przypomina zasady oddawania rzeczy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (ul. Kocka 25). Apeluje do mieszkańców m.in. o oddawanie potłuczonego szkła w oddzielnych workach oraz niezdemontowanych tzw. "elektrośmieci" - urządzeń AGD.

1.Potłuczone szkło należy wyrzucać w oddzielnych workach. Jeśli je wkładamy między inne odpady pozostałe po segregacji, pracownicy narażeni są na wypadki. Jeśli potłuczone szkło znajdzie się w oddzielnym worku, łatwiej to zauważyć i uniknąć skaleczenia.

2. Elektrośmieci – urządzenia AGD – oddajemy w całości, niezdemontowane. Firma, która je odbiera, robi to nieodpłatnie. Jej zysk polega na odzyskiwaniu z tego sprzętu elementów wartościowych. Sprzęty niekompletne nie są już elektrośmieciami.

3. Odpady na PSZOK mieszkańcy jako osoby prywatne oddają bezpłatnie. Odpady oddawane przez firmy są odpłatne i PUK wystawia odpowiednie faktury.

4. Jeśli chodzi o odbiór mebli: dla PUK jest wygodniej, gdy przywożone są meble już zdemontowane, bo łatwiej je składować. Jeżeli przywozimy je w całości., na miejscu może je demontować tylko pracownik PUK, który dysponuje odpowiednim sprzętem i środkami ochrony osobistej. Chodzi o uniknięcie ewentualnych wypadków przez osoby oddające odpady.

5. Podobnie w całości oddajemy okna, które na miejscu demontuje pracownik.

6. Odbiór elektrośmieci i odpadów wielkogabarytowych odbywa się w różnych terminach. Nie są te frakcje odbierane jednocześnie, choć ktoś je wystawi razem. Meble po demontażu trafiają do ZZOK w Adamkach, elektrośmieci odbiera inna firma (jw.)