Edukacja

dzien edukacji narodowejCzcigodni Państwo! Nauczyciele, Wychowawcy , Pedagodzy, Pracownicy Oświaty!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć Państwu wyrazy głębokiego szacunku i wdzięczności za Wasz wyjątkowy trud nad kształtowaniem umysłów i charakterów młodego pokolenia Polaków.

1 września uczniowie z radzyńskich szkół przywitali nowy rok szkolny, na który jak żartobliwie powiedziała dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich Bożena Płatek, wielu z utęsknieniem czekało.

Wraz z uczniami nowy rok szkolny witał burmistrz miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek, który podczas swojego wystąpienia w Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 podkreślił, jak ważną rolę w życiu młodego człowieka pełni edukacja.

Nowy rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. Z tej to właśnie okazji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim wraz z PGE Dystrybucja S.A. przygotowali dla najmłodszych potrzebujących mieszkańców miasta drobne upominki w postaci 50 wyposażonych plecaków szkolnych.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje następującym uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę:

BURMISTRZ MIASTA RADZYŃ PODLASKI informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 można składać w Urzędzie Miasta pokój nr 16 (3 piętro) w dniach 25 sierpnia - 15 września 2015 r.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radzyń Podlaski znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Najlepsi uczniowie nagrodzeni: Jesteście wspaniałymi ambasadorami naszego miastaCzerwcowe sesje Rady Miasta mają od lat niezwykle uroczysty i radosny akcent. Jest to moment wyróżniania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za szczególne osiągnięcia w nauce. Na sesji, która odbyła się 18 czerwca z rąk Burmistrza Miasta Radzyń Jerzego Rębka i przewodniczącego Rady Miasta Adama Adamskiego pamiątkowe dyplomy i upominki otrzymało 20  laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych, a ich rodzicom wręczone zostały listy gratulacyjne.

Nadanie imienia Orląt Lwowskich Gimnazjum Nr 1 w Radzyniu: Nieście ten sztandar z godnością Gimnazjum Nr 1 w Radzyniu Podlaskim nosi imię Orląt Lwowskich. Uroczystość nadania imienia oraz poświecenia sztandaru szkoły odbyła się w sobotę, 30 maja. - Orlęta Lwowskie stanowią przykład odwagi i patriotyzmu, niezłomnej postawy w dążeniu do wolności. We współczesnych czasach stanowią wzór cnót obywatelskich i narodowych - motywowała wybór imienia dyrektor szkoły Bożena Płatek. - Wybrane przez nas imię pozwoli na upowszechnianie wiedzy o dawnych Kresach i wybitnych Polakach związanych ze Lwowem.

Informacja dla osób, którym przyznano stypendium szkolne w roku 2014/2015 Informujemy, iż osoby którym przyznano stypendium szkolne w roku 2014/2015 zobowiązane są do złożenia oświadczenia dotyczącego danych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.
Oświadczenia prosimy składać w dniach 4 - 11 maja 2015 r.
Druki oświadczenia do pobrania w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32 (sekretariat - I piętro lub pokój do spraw edukacji, kultury i sportu - II piętro).

Klasa sportowa w Gimnazjum Nr 2 - ogłoszenie o naborzeDyrektor Gimnazjum Nr 2 w Radzyniu Podlaskim przy współpracy z Burmistrzem Miasta Radzyń Podlaski oraz LKS „Orlęta - Spomlek” ogłasza nabór do klasy sportowej o profilu: piłka nożna (chłopcy), piłka siatkowa (dziewczęta).

Gimnazjum Nr 1 w Radzyniu Podlaskim otrzyma imię Orląt LwowskichStosowną uchwałę przyjęli jednogłośnie radni Rady Miasta Radzyń Podlaski podczas sesji, która odbyła się 26 marca. Uroczystość nadania imienia i poświęcenia sztandaru odbędzie się 30 maja. - Orlęta Lwowskie stanowią przykład odwagi i patriotyzmu, niezłomnej postawy w dążeniu do wolności. We współczesnych czasach stanowią wzór cnót obywatelskich i narodowych - motywowała wybór patrona szkoły dyr. Bożena Płatek.

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury oraz Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miasta, które odbyło się 20 marca, radni jednogłośnie przyjęli wniosek o wprowadzeniu projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole" do szkół podstawowych w Mieście Radzyń Podlaski.
W spotkaniu oprócz członków obu komisji uczestniczyli m.in. burmistrz miasta Jerzy Rębek, dyrektorzy szkół podstawowych z Miasta i Gminy Radzyń Podlaski oraz zainteresowani nauczyciele.