Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury oraz Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miasta, które odbyło się 20 marca, radni jednogłośnie przyjęli wniosek o wprowadzeniu projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole" do szkół podstawowych w Mieście Radzyń Podlaski.
W spotkaniu oprócz członków obu komisji uczestniczyli m.in. burmistrz miasta Jerzy Rębek, dyrektorzy szkół podstawowych z Miasta i Gminy Radzyń Podlaski oraz zainteresowani nauczyciele.

Gośćmi spotkania byli Krzysztof Góra - Członek Zarządu Polskiego Związku Szachowego, odpowiedzialny za wdrażanie projektu oraz Jolanta Katarzyna Dados, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Kurowie, która realizuje projekt ze swymi uczniami.
Spotkanie poprowadził przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Robert Mazurek. Najpierw zaprezentowane zostały dwa felietony filmowe z serwisów informacyjnych stacji telewizyjnych: jeden poświęcony wdrażaniu projektu w Polsce, drugi w Hiszpanii.
Następnie głos zabrali goście.
- Nadrzędnym celem projektu jest poprawa wyników nauczania wszystkich przedmiotów szkolnych, rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny - podkreślał Krzysztof Góra, który zaprezentował cele i założenia projektu. Zachwalał walory gry w szachy, mówił o jej pozytywnym wpływie na wiele aspektów kształcenia i wychowania młodych ludzi. - Szachy kształcą logiczne i analityczne myślenie, kreatywność, umiejętność przewidywania, wyobraźnię przestrzenną, dyscyplinę, systematyczność, koncentrację, rozwijają pamięć i intuicję, cierpliwość i wytrwałość, determinację w dążeniu do celu... - wymieniał.
Te walory znane są od dawna, od dawna mówiło się także o wprowadzeniu szachów do szkół, traktując je jako efektywną formę wspomagania nauczania. W 2012 roku Parlament Europejski przyjął tekst deklaracji wzywającej wszystkie kraje członkowskie do wprowadzenia nauczania szachów w placówkach oświatowych.
W Polsce projekt znalazł wsparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale wprowadzany jest oddolnie - dzięki zaangażowaniu Polskiego Związku Szachowego, ze znaczącym udziałem samorządów.
Projekt skierowany jest dla uczniów nauczania początkowego (klasy I-III). W szkołach podstawowych, które przystąpią do projektu, należy przeznaczyć co najmniej jedną godzinę tygodniowo przez okres 2 lat (lub dwóch godzin tygodniowo przez rok) w co najmniej jednej klasie.
Obecnie na 12 tys. szkół podstawowych w Polsce, program jest realizowany w 300 placówkach, w tym w 30 na Lubelszczyźnie.
Zajęcia z szachów prowadzą nauczyciele, którzy odbędą 72-godzinny kurs szachowo-metodyczny. Kończy się on turniejem klasyfikacyjnym, uczestnicy otrzymują certyfikaty.
Jedną ze szkół Lubelszczyzny, gdzie prowadzone są zajęcia szachowe, jest Szkoła Podstawowa w Kurowie. Swymi doświadczeniami podzieliła się nauczycielka nauczania początkowego Jolanta Katarzyna Dados. W wystąpieniu zatytułowanym "Szachy w klasie pierwszej. Z doświadczeń nauczycieli" prelegentka zachęcała nauczycieli do udziału w projekcie. Także tych, co jeszcze tej gry nie opanowali, gdyż ona sama nauczyła się jej po przystąpieniu do projektu. Jolanta Dados mówiła o metodach pracy z dziećmi, wśród których jest wiele form zabawowych. Wskazywała, jak przy okazji nauki szachów można przekazywać wiedzę z różnych dziedzin: historii, geografii, prowadzić zajęcia plastyczne itd. Podkreślała, że zaletą programu jest to, iż nie wprowadza selekcji dzieci, wszystkie uczą się szachów, uspokajała, ze nawet 6-latki dają sobie z tym radę. - Celem projektu nie jest wychowywanie mistrzów, ale wspieranie rozwoju  dzieci w różnych aspektach - intelektualnego, społecznego i emocjonalnego - podsumowała J. Dados.- W Radzyniu jest zielone światło dla tej inicjatywy - zapewniał przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Robert Mazurek i dodał, że wprawdzie projekt nie ma za zadanie wychowywać mistrzów, ale w Radzyniu dla chętnych będzie możliwość kontynuowania nauki gry w szachy, rozwijania talentów szachowych. Istnieją plany stworzenia sekcji szachowej przy MOSiR. Inicjatorem tej inicjatywy jest Adam Pękała.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek, który od sześciu lat (najpierw jako poseł, obecnie jako burmistrz) obejmuje honorowym patronatem ważną imprezę, jaką jest Szachowy Memoriał Eugeniusza Paśnikowskiego, punkt o rozwoju gry w szachy w Radzyniu umieścił w swym programie wyborczym. - Jestem gorącym zwolennikiem wprowadzenia edukacji przez grę w szachy. Jednak - wbrew temu, co mówią dyrektywy unijne - nie na siłę, ale tylko tam, gdzie będzie zainteresowanie, chęć uczestniczenia w tego typu zajęciach - mówił włodarz miasta. - Nadrzędną wartością jest kształtowanie logicznego myślenia wśród dzieci i młodzieży.
Jerzy Rębek dodał, że na razie Ministerstwo Edukacji nie deklaruje żadnych środków na ten cel, ale jeśli będzie zainteresowanie, znajdą się i środki na ten cel w samorządzie.

Na zakończenie odbyło się głosowanie. Obecni na sali członkowie Komisji Oświaty i Kultury oraz Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej jednogłośnie przyjęli wniosek o objęcie dzieci uczących się w roku szkolnym 2015/2016 w klasach pierwszych projektem "Edukacja przez Szachy w Szkole".