urzad miastaKredyt nie był niespodzianką ani zaskoczeniem - wprowadzony został do planów finansowych Miasta na 2018 rok Uchwałą budżetową z dnia 28 grudnia 2017 roku, zatwierdzoną przez Radę Miasta. W całości zostaje przeznaczony na finansowanie zaplanowanych i realizowanych przez Miasto inwestycji – oczekiwanych przez mieszkańców i podnoszących wartość majątku Miasta.

Było to możliwe, gdyż Miasto wypracowało zdolności kredytowe, co potwierdziły niezależne instytucje - mówi burmistrz Miasta Radzyń Podlaski.

Dodać należy, że kredyt umożliwił pozyskanie środków zewnętrznych, które stanowią minimum 50% udziału w realizowanych inwestycjach. Chyba jest oczywiste, że jeśli są środki zewnętrzne do wzięcia, to trzeba z tego korzystać. Nie korzystają z tego ci, co nie mają pomysłu na rozwój lub – zdolności kredytowych.

Można było oczywiście kredyt zaciągnąć od razu w styczniu 2018 r., gdyż spełnialiśmy wszystkie warunki dotyczące jego spłaty, ale wzięliśmy go dopiero w listopadzie, by zminimalizować koszty, nie płacąc przez 10 miesięcy od tego wysokich odsetek.

Mimo zrealizowania w kadencji 2014-2018 wielu kosztownych działań, w tym inwestycji za kwotę 33 mln zł, Miasto spłaciło prawie 7 mln zł kredytu (wraz z odsetkami) zaciągniętego w kadencji 2010-2014. Gdyby nie to obciążenie, nie byłoby potrzeby posiłkowania się kredytem.

Niezwykle istotne jest również to, że przez ostatnie 3 lata Miasto Radzyń Podlaski wypracowało wysoki wskaźnik możliwości spłaty długu, co zapewnia nam dużą wiarygodność finansową i umożliwia posiłkowanie się kredytami przy realizacji niezbędnych dla miasta inwestycji w przyszłości. Potwierdzeniem tego jest fakt, że Radzyń Podlaski znalazł się na 2. miejscu w województwie lubelskim i 181. w Polsce (na 2 478 gmin) w rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego pod względem samodzielności finansowej, opracowanym na Politechnice Warszawskiej, zajmuje XII miejsce wśród gmin miejskich (ranking pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego) oraz wyróżniony został bardzo wysoką oceną pre-ratingową ( 319 miejsce wśród 2 792 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce!) wystawioną przez Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego (INC Rating Sp. zo.o.), co jest dowodem odpowiedzialnego i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi. W związku z powyższym zaciągnięcie kredytu nie stanowi żadnego zagrożenia dla finansów miasta.

Bez kredytów żaden samorząd nie może zrealizować inwestycji niezbędnych dla mieszkańców. Dlatego też o sytuacji finansowej nie stanowi zaciągnięcie kredytu, a możliwość jego spłaty.

W związku z powyższym zupełnie niezrozumiałym jest krytykowanie Miasta za zaciągnięcie kredytu (jedynego w ciągu 4 lat!) na realizację ważnych inwestycji, a pomijanie podobnych działań przez Powiat Radzyński.

Dlaczego moi przeciwnicy polityczni nie krytykują Starosty za zaciągnięcie w roku 2018 kredytu w kwocie 5,1 mln zł (zwłaszcza, że prawie 1 mln kredytu Miasta zaciągnięty jest na dotację dla Starostwa)?

Nie sądzę, aby zdolności kredytowe Powiatu dorównywały możliwościom finansowym Miasta.

Natomiast udostępnione w sposób bardzo oszczędny, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej informacje, dotyczące sytuacji finansowej Powiatu uniemożliwiają mi porównanie działań Starosty z moimi.

Samorząd miejski, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz ustawą o finansach publicznych, publikuje na bieżąco wszystkie materiały dotyczące finansów miasta, co - jak widać - nie jest powszechną praktyką we wszystkich jednostkach samorządu: w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Radzyńskiego nie ma żadnych sprawozdań finansowych za rok 2018.

Życzyłbym wszystkim moim oponentom takiej sytuacji finansowej, jaką w świetle przedstawionych faktów i dokumentów ma samorząd Miasta Radzyń Podlaski.