herbW kadencji 2014-2018 Miasto Radzyń Podlaski pozyskało 23 mln 316 tys. zł środków zewnętrznych, w tym 14 mln 241 tys.zł z Unii Europejskiej oraz ok. 9 mln 75 tys. zł z Budżetu Państwa. Ze środków unijnych ponad 9,6 mln zł to pieniądze pozyskane na tzw. projekty twarde (inwestycje), a pozostałe ponad 4,6 mln zł - na projekty miękkie (społeczne, edukacyjne itp.). Na kolejne 10 mln zł został przygotowany projekt. Przygotowywaniem projektów zajmują się profesjonalne firmy.

Inwestycje:

- 3,5 mln zł na kapitalny remont Stacji Uzdatniania Wody.

- 4,2 mln zł projekt „Słoneczna Alternatywa” - solary + fotowoltaika to 459 instalacji.

- 905 tys. zł projekt „Czysta Energia w Powiecie Radzyńskim” w Radzyniu - 150 instalacji solarnych.

- 1,002 mln zł na rewitalizację parku

- 180 tys. zł na skatepark

Projekty społeczne, edukacyjne, związane z rynkiem pracy:

- 840 tys. zł na Klub Seniora.

- 1,5 mln zł -  projekt „Akcja? Aktywizacja!”

- 847 tys. zł -  projekt „Świetlica na miarę XXI w.”

- 875 tys. zł -  projekt „Akademia Kompetencji Kluczowych II”

- 392 tys. zł - projekt „Ja też chodzę do przedszkola”

Z Budżetu Państwa pozyskaliśmy:

- 2 mln zł na renowację pałacu

- około 400 tys. zł na dokończenie budowy ul. Łąkowej

- 4 mln zł na przebudowę ul. Sitkowskiego, ul. Błogosławionych Męczenników Podlaskich i część ul. Podlaskiej.

- 1,5 mln zł na budowę hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1.

- 1 mln zł na budowę mieszkań socjalnych.

- 175 tys. zł na rewitalizację parku

Ponadto przygotowany został wniosek na 10 mln zł, którego losy jeszcze nie zostały ostatecznie rozstrzygnięte. Przyponijmy, że chodzi o projekt "Rokoko na Nowo - rewitalizacja centrum Radzynia Podlaskiego", odrzucony przez Urząd Marszałkowski. Wniosek o pozyskanie środków unijnych przygotowywał profesjonalny zespół doradców z Lublina. Twierdzą oni, że po raz pierwszy w swojej 20-letniej karierze zobaczyli, jak polityczne działania PSL-u prowadzą do „utrącenia” bardzo dobrze przygotowanego wniosku. - Są to działania wymierzone przeciwko całemu środowisku radzyńskiemu - twierdzi burmistrz Radzynia Jerzy Rębek. -  W związku z powyższym zarzucanie mi nieprofesjonalizmu czy wręcz nieudolności w przygotowywaniu wniosków o dotacje to nadużycie i kłamstwo. Miasto Radzyń Podlaski złożyło protest do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.