p1010450Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia “Radzyńskie Wrzosy” po raz piąty obchodzili Dzień Seniora. Spotkanie integracyjne odbyło się w sobotę 6 października. Była to okazja do podsumowania pracy, zaprezentowania działalności artystycznej. Gościem seniorów byli burmistrz Radzynia Jerzy Rębek, przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski oraz dr Barbara Barszczewska.

Wiceprezes Stowarzyszenia Anna Zawada podkreśliła, że “Wrzosy” są w mieście najmłodszą organizacją seniorską (powstałą w czerwcu 2016 r.), a liczy już ponad 100 członków. Działalność Stowarzyszenia – oparta na statucie i programie działania - jest to praca społeczna na rzecz drugiego człowieka. Członkowie spotykają się trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, czwartki i niedziele.

Zespół Wokalny Wrzos, składający się głównie z członków Stowarzyszenia, wykonuje na rzecz miasta i okolic koncerty, które cieszą się wielką popularnością i promują Radzyń i powiat radzyński. Na przestrzeni 18 lat zespół wykonał 220 koncertów: 144 dla Radzynia i 76 w innych miejscowościach, w tym 3 za granicą.

W 2018 roku odbyły się 3 wycieczki (w góry, nad morze oraz do Dęblina, Nałęczowa i Kozłówki) , 4 spotkania integracyjne (m.in. ostatki, Dzień Kobiet, jajko wielkanocne), cztery spotkania tematyczne (z kosmetyczką, z policją, dietetykiem, o historii Pałacu Potockich).

Obecny na spotkaniu burmistrz Jerzy Rębek na ręce prezes Teresy Szczepaniuk złożył seniorom wyrazy wdzięczności i życzenia.

- Miło być w towarzystwie ludzi przyjaznych serdecznych. To chwile wytchnienia i ładowania akumulatorów do dalszej pracy, którą lubię, ale w której zdarzają się też mniej przyjemne sytuacje – mówił burmistrz Jerzy Rębek i wyraził uznanie dla działalności społecznej i kulturalnej seniorów: - Państwa udział jest mocno wpisany w życie kulturalne miasta – ponad 140 koncertów dla mieszkańców Radzynia to przepiękny dorobek, ale też wkład w kształtowanie gustów muzycznych, patriotyzmu, umiłowania tradycji. Gratuluję!

Przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski mówił o działaniach Miasta na rzecz seniorów: - W naszym samorządzie pamiętamy o seniorach. Mamy plany uruchomienia Klubu Seniora przy ul. Armii Krajowej, na co już mamy przyznaną dotację, będzie też miejsce dla seniorów w zrewitalizowanym Pałacu Potockich. Tak że będziecie mogli realizować swoje pasje w pięknych obiektach. Mam nadzieję, że przyszły samorząd będzie realizował te przedsięwzięcia.

Spotkanie zakończyło się zabawą taneczną.

P1010418
P1010421
P1010422
P1010424
P1010425
P1010426
P1010427
P1010428
P1010429
P1010430
P1010431
P1010435
P1010444
P1010445
P1010446
P1010450
P1010455
P1010456
P1010458
P1010475
P1010476
P1010477