image100W Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Chmielowskiego początek roku szkolnego 2018/19 zbiegł się z uroczystością otwarcia i poświęcenia sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi, w tym pracowni komputerowej. Tym samym skończyło się utrudniające życie społeczności szkolnej dowożenie dzieci na zajęcia z wychowania fizycznego i informatyki do budynku przy ulicy Chmielowskiego.

Podczas uroczystości nie szczędzono słów uznania i wdzięczności Burmistrzowi Miasta Radzyń Podlaski Jerzemu Rębkowi, Radzie Miasta i pracownikom Urzędu Miasta odpowiedzialnym za przebieg budowy, dyrekcji szkoły i wykonawcom budowy.

- Spełniły się wasze marzenia – powiedział podczas uroczystości szkolnej przewodniczący Rady Rodziców Grzegorz Blicharz.

Nie lękaj się, wypłyń na głębię – jest przy tobie Chrystus

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. w Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. - Przyszliśmy na Mszę św., aby to wszystko, co jest dziełem wychowania, pracy i poświęcenia Ojczyźnie zawierzyć Panu Bogu – mówiła w słowie wstępnym przedstawicielka rodziców. - Prosimy o potrzebne łaski dla Pana Burmistrza Jerzego Rębka, pana dyrektora Cezarego Czarniaka i wykonawców sali sportowej - w podziękowaniu za dzieło budowy.

- Dobry start to początek sukcesu, nie opóźniajcie tego startu, wystartujcie od razu, od pierwszego dzwonka, od pierwszej lekcji – mówił w homilii ks. Michał Gosk. Jako motto na nowy rok szkolny zaproponował słowa św. Jana Pawła II skierowane w 2001 r. do młodzieży zgromadzonej w Lednicy: „Wypłyń na głębię! Zawierz Chrystusowi, pokonaj słabość i zniechęcenie, i na nowo wypłyń na głębię! Odkryj głębie własnego ducha. Wnikaj w głębię świata. Przyjmij słowo Chrystusa, zaufaj Mu i podejmij swą życiową misję. Ludzie nowego wieku oczekują twojego świadectwa. Nie lękaj się!  Wypłyń na głębię! – jest przy tobie Chrystus.”

Podjęliśmy ryzyko. Dziś dzieci mają bezpieczne miejsce do nauki i uprawiania sportu

Gości, którzy przybyli na uroczystość w nowej sali gimnastycznej przy ul. Chmielowskiego, przywitał dyrektor Cezary Czarniak. W tym gronie byli: dziekan dekanatu radzyńskiego, kustosz sanktuarium MBNP ks. prał. Roman Wiszniewski oraz proboszcz parafii św. Anny ks. kan. Henryk Och, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej Małgorzata Kiec, burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek, przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski, wicestarosta radzyński Jan Gil, radni Rady Miasta, kierownicy jednostek miejskich, prezesi spółek Miasta, naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta. W uroczystości wzięli też udział przedstawiciele wykonawcy – firmy ROSA-BUD S.A. z Radomia – prezes Roman Saczywko oraz dyrektor oddziału, pod opieką którego była ta budowa,  Grzegorz Urbanelis

Satysfakcji z pomyślnie zakończonej inwestycji, która była bardzo potrzebna zarówno społeczności Szkoły Podstawowej nr 2, jak i mieszkańcom osiedla Zabielska, nie krył włodarz miasta. Burmistrz Jerzy Rębek wspominał narodziny inicjatywy i oceniał jej przebieg: - Był rok 2015, gdy Pan Dyrektor Cezary Czarniak zaprosił mnie, bym zobaczył dwie placówki Szkoły Podstawowej nr 2. Podczas tego spotkania pojawiła się myśl - Boża myśl - by polepszyć warunki nauki dzieci pracy nauczycieli. Kolejnym działaniem było złożenie wniosku do Rady Miasta o zabezpieczenie środków na wykonanie projektu technicznego i budowę tej szkoły. Pragnę podziękować radnym, że nie było niepotrzebnych dyskusji na temat, czy sala ma powstać, choć była to niełatwa decyzja, gdyż nie mieliśmy zabezpieczonych środków. Mimo to podjęliśmy ryzyko i wyzwanie. Wkrótce nastąpiły prace projektowe i wykonawcze.

- Cieszę się, że dzieci mają bezpieczne i dobre miejsce do nauki i uprawiania sportu – dodał burmistrz Jerzy Rębek. Dziękował całemu zespołowi ludzi zaangażowanych w dzieło: urzędnikom, projektantom, inspektorom nadzoru nadzoru, dyrekcji i pracownikom szkoły.

Włodarz podkreślił, że przy okazji budowy wykonany został kolektor ściekowy,który zabezpiecza potrzeby bytowe mieszkańców osiedla Zabielska.

W uznaniu zasług

Burmistrz Jerzy Rębek podkreślił, że Szkoła Podstawowa nr 2 słynie ze wspaniałej atmosfery tworzonej przez społeczność szkoły – dyrekcję, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów i ich rodziców. Gratulował dyrektorowi Cezaremu Czarniakowi wyboru na kolejną kadencję 2018-2023. Podczas uroczystości przekazał Zarządzenie Burmistrza Miasta, przekazujące prowadzenie placówki Cezaremu Czarniakowi i w uznaniu dotychczasowych osiągnięć wręczył dyrektorowi nagrodę pieniężną.

Włodarz Miasta odczytał pismo Wojewody Lubelskiego prof. Przemysława Czarnka oraz Kurator Teresy Misiak na rozpoczęcie nowego roku szkolnego2019/19. „Wyznaczajcie sobie ambitne cele, uczcie się pokonywać przeciwności, nie zrażajcie się chwilowymi niepowodzeniami”- napisali autorzy. Przypomnieli również, że rok szkolny 2018/19 jest rokiem szczególnym, inaugurowanym w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. W liście znalazła się również zachęta do kontynuowania inicjatyw związanych z tym jubileuszem, które są „ważnymi lekcjami historii, świadectwem pamięci i troski o narodowe dziedzictwo, budowaniem wspólnoty i satysfakcji z dokonań minionych pokoleń”.

Gratulacje i podziękowania

Małgorzata Kiec dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej mówiła: - Gratuluję dyrekcji i nauczycielom, dziękuję Burmistrzowi Miasta Radzyń Podlaski, bo to jego staraniem powstała ta sala, a także Przewodniczącemu i Radnym Rady Miasta, którzy z wielką troską podchodzą do największego skarbu Rzeczypospolitej, jakim są dzieci. W Roku Niepodległej przypomniała słowa św. Jana Pawła II „nie chciejcie Ojczyzny, która od was nie wymaga”. - Ojczyzna wymaga codziennej nauki, troski - o szkołę, dom, miasto rodzinne – mówiła Małgorzata Kiec. - Wymagajcie od siebie, szanujcie nauczycieli, wychowawców, rodziców, którzy wymagają. W prezencie przekazała piłki, które na pewno przydadzą się uczniom korzystającym z nowej sali gimnastycznej.

Wicestarosta Jan Gil odczytał list okolicznościowy od Starosty Radzyńskiego.

- Można powiedzieć: spełniły się nasze marzenia – powiedział Przewodniczący Rady Rodziców Grzegorz Blicharz. - Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu władz miasta dziś zostaje oddany do użytku nowoczesny kompleks sportowo-dydaktyczny, który na pewno pomoże rozwijać zainteresowania sportowe, poszerzać różne umiejętności. Uczniowie otrzymują nie tylko piękną salę gimnastyczną, ale i sale dydaktyczne, których tej szkole brakowało od wielu, wielu lat. Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej inwestycji: samorządowi, burmistrzowi, który w odpowiednim czasie podjął decyzję o powstaniu sali i jej finansowaniu, dyrekcji, pracownikom Urzędu Miasta oraz wykonującym wszelkie prace przy budowie, za wielkie zaangażowanie, wykonawcy za solidność i rzetelność wykonywanych prac.

Przewodniczący Rady Rodziców przekazał również życzenia na rozpoczynający się rok szkolny.

- Jako samorząd Miasta Radzyń Podlaski przyjęliśmy z dumą inicjatywę burmistrza Jerzego Rębka, by rozbudować szkołę – wybudować salę gimnastyczną z zapleczem oraz salami dydaktycznymi – mówił przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski. - Jako radni mieliśmy zaszczyt podejmować decyzje, które zostały zrealizowane. Dziękuję Burmistrzowi, pracownikom zaangażowanym w realizację tej inwestycji i jej wykonawcom.

Po zakończeniu wystąpień nastąpiło uroczyste otwarcie sali przez przecięcie wstęgi. Poświęcenia dokonał dziekan radzyński, proboszcz parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy ks. prał. Roman Wiszniewski.

Na zakończenie zebrani mogli podziwiać występy artystyczne dzieci.

Będzie służyła mieszkańcom Radzynia

Po uroczystości goście zwiedzili obiekt. Dobudowana część szkoły to sala gimnastyczna o powierzchni 288 m2 (wymiary: 12m x 24m) z boiskami do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej. Jest też możliwość przedzielenia sali kotarą, co pozwoli na prowadzenie zajęć jednocześnie dla dwóch grup. Na parterze znajdzie się zaplecze sanitarne i magazynek sprzętu sportowego, na piętrze - dwie sale dydaktyczne. Jedna z nich to wyposażona w 15 stanowisk z komputerami sala informatyczna, której dotkliwy brak odczuwali uczniowie – na zajęcia z informatyki byli dowożeni, podobnie jak na zajęcia sportowe do budynku na ul. Sitkowskiego. Dyrektor Cezary Czarniak zwrócił uwagę, że ważny jest również sporych rozmiarów hol na piętrze, gdyż dotychczas szkoła dysponowała jedynie wąskimi korytarzami.

Przy okazji rozbudowy szkoły został odnowiony i przeniesiony plac zabaw, który teraz będzie dostępny od ul. Chmielowskiego.

Jak podkreśla Łukasz Mazurek - inspektor w Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta, nadzorujący budowę, sala będzie służyła nie tylko w czasie lekcji, ale również po ich zakończeniu – nie tylko dzieciom uczęszczającym do tej szkoły, ale pozostałym mieszkańcom osiedla i miasta.

Część dobudowana jest połączona z głównym budynkiem szkoły. Jednak będzie możliwość udostępniania obiektu sportowego dla różnych zorganizowanych grup po zakończeniu zajęć lekcyjnych i zamknięciu szkoły. - Pan Burmistrz zasugerował takie rozwiązanie, gdyż sala sportowa znajduje się na dużym osiedlu, gdzie mieszka wiele rodzin z dziećmi. Są już oferty prowadzenia zajęć przez różne kluby sportowe. Chętni do uczestnictwa w takich zajęciach będą mieli blisko, a rodzice nie będą musieli dowozić na nie dzieci – mówi Łukasz Mazurek - inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego UM.

image002
image006
image008
image009
image011
image013
image015
image018
image021
image024
image025
image028
image029
image035
image038
image039
image040
image041
image042
image043
image044
image045
image046
image047
image048
image049
image050
image051
image052
image053
image054
image055
image056
image057
image058
image059
image060
image063
image064
image065
image066
image067
image068
image069
image070
image077
image081
image087
image089
image090
image092
image094
image096
image098
image100
image104
image105
image106
image107
image108
image111
image113
image114
image116
image118
image121
image122
image123
image124
image125
image126
image127
image128
image131
image132
image133
image134
image135
image136
image137
image139
image140
image141
image143
image145
image148
image152
image154
image155
image156
image157
image158
image159
image160
image161
image162
image163
image164
image165
image166
image167
image168
image169