um ugNa nadzwyczajnej sesji Rady Miasta (8 sierpnia) radni wprowadzili zmiany do budżetu, które umożliwią zapłatę zobowiązania wynikającego z otrzymanej faktury od firmy ANTINUS w związku z montażem instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Słoneczna Alternatywa dla Radzynia Podlaskiego”.

Miasto otrzyma kwotę dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 85% dopiero po uiszczeniu zobowiązania, stąd konieczność posiłkowania się kredytem krótkoterminowym do momentu otrzymania zwrotu poniesionego wydatku.

- Okazało się, że nie możemy liczyć na zaliczkę z Urzędu Marszałkowskiego w takiej wysokości, jak to pierwotnie było planowane. Otrzymamy tylko jej część w wysokości 600 tys. zł., natomiast brakująca kwota rzędu 1 mln 200 tys. zł musi być pokryta ze środków własnych, które możemy uzyskać wyłącznie z kredytu. Po okresie rozliczenia, kiedy zostaną nam w pełni zrefundowane wydatki, co potrwa 1-1,5 miesiąca, kredyt zostanie niezwłocznie spłacony – wyjaśniał na sesji burmistrz Jerzy Rębek. Włodarz miasta dodał również, że kwota 5 mln zł to jest limit do wykorzystania na bieżący rok. - Nie znaczy to, że mamy go wykorzystywać w całości. Po prostu jest uruchomiony kredyt obrotowy i będziemy mogli ewentualnie z niego do takiej wysokości skorzystać. Nie skorzystamy z niego, kiedy nie będzie takiej potrzeby.

- Jeżeli ktoś ma doświadczenie w działalności gospodarczej, to wie, że kredyty obrotowe służą temu, by regulować bieżące zobowiązania. Musimy zapłacić całość – złożymy faktury do Urzędu Marszałkowskiego i pieniądze zostaną nam wkrótce zwrócone.