dsc 0696Sprzedaż działek za Pałacem Potockich przy ul. Parkowej była planowana od kilkunastu lat – zgodnie z opracowanym za poprzednich władz miasta planem zagospodarowania przestrzennego. Wbrew insynuacjom totalnej opozycji przy sprzedaży NIE BĘDZIE ŻADNEJ BONIFIKATY. Choć działki znajdują się w strefie konserwatorskiej, same jako takie nie stanowią zabytków. A tylko w takich przypadkach, gdy nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków, ma zastosowanie zasada 50-procentowej bonifikaty.

Robienie szumu wokół tej sprawy to kolejne „bicie piany” przez totalną opozycję, która na dokonania obecnego burmistrza (potwierdzone przez zewnętrzne, profesjonalne gremia), reaguje histerią i totalną negacją oraz próbuje je dezawuować przez szerzenie oszczerstw, które mają za zadanie manipulowanie opiniami mieszkańców – szczególnie w okresie przedwyborczym.

Na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w dn. 26 lipca radni stosunkiem głosów 8 „za” do 4 „przeciw” przegłosowali uchwałę o wyrażeniu zgody Rady Miasta na zbycie 4 nieruchomości, położonych przy ul. Parkowej. Nieruchomości te w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski" przeznaczone są pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Decyzje takie zostały podjęte kilkanaście lat temu – w czasie poprzednich kadencji.

Działki te byłyby już dawno sprzedane, gdyby wcześniej uregulowano kwestie własnościowe. Udało się to dzięki wielkiemu wysiłkowi i determinacji obecnej ekipy. Obecny burmistrz od początku kadencji informował o takim zamiarze – w oparciu o stworzony wcześniej plan zagospodarowania - stworzenia pięknego otoczenia Pałacu Potockich, godnego tego typu obiektu.

- Sprzedaż działek spowoduje zniknięcie szpecących otoczenie obiektów, powstanie nowej, pięknej zabudowy – uzgodnionej z konserwatorem zabytków. Jednocześnie pozyskane środki zostaną wykorzystane na wkład własny do „Projektu Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski”, który przewiduje zrewitalizowanie korpusu głównego pałacu (według projektów zespołów z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Politechniki Lubelskiej) oraz ul. Rynek. Wizualizacje mieszkańcy Radzynia mogą oglądać na pl. Wolności oraz ul. Jana Pawła II – tłumaczy burmistrz Jerzy Rębek.

- Z informacji uzyskanych w Urzędzie Marszałkowskim wynika, że w sierpniu bieżącego roku zostanie podpisana umowa na przekazanie Miastu Radzyń Podlaski przez Urząd Marszałkowski na ten cel 10 mln zł ze środków unijnych. Potrzebny jest wkład własny Miasta w kwocie ok. 4 mln zł. Część tych pieniędzy będzie pochodziła ze sprzedaży działek – tłumaczy włodarz miasta .

Radni opozycji totalnej (Jakub Jakubowski, Bożena Lecyk, Dariusz Bilski i Marek Zawada) zaprotestowali przeciw podjęciu uchwały. Argumentem była ich własna interpretacja kwestii bonifikaty. Powoływali się przy tym na art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mówiący o 50-procentowej bonifikacie od ustalonej przez rzeczoznawcę ceny wywoławczej, w przypadku sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Radni „totalni” uważali, że dotyczy to również placów znajdujących się w strefie konserwatorskiej. Tymczasem prawo nie pozostawia wątpliwości: bonifikata dotyczy obiektów wpisanych do rejestru zabytków; nie wystarczy, że działka leży w strefie konserwatorskiej.

Ponadto uchwała podejmowana na sesji 26 lipca nie dotyczyła kwestii ceny, a samego zezwolenia na sprzedaż. Po pierwsze wątek bonifikaty nie powinien być rozważany przy tej okazji, po drugie zaś kolejnym dopiero działaniem ma być wycena działek przez rzeczoznawców.

- Pod pozorem forsowania rozwiązań, które miałyby przynieść dodatkowe dochody miastu, totalna opozycja chce zablokować proces inwestycyjny w kompleksie pałacowo-parkowym. I to jest działanie na szkodę miasta, o którym mówiłem na sesji – puentuje burmistrz Jerzy Rębek.

DSC_0683
DSC_0688
DSC_0689
DSC_0696
DSC_0698
DSC_0703